Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 8. Status osobe koja čini velike grijehe

8. Status osobe koja čini velike grijehe

  • Činjenje velikih grijeha karakteristično je za ljude koji u svom srcu imaju natruha džahilijeta i takvi postupci umanju njihov iman. Čovjek koji čini velike grijehe smatra se fasikom – velikim grješnikom.

  • Musliman koji je veliki grješnik ne zaslužuje da se za njega kaže da je na stepenu apsolutnog, potpunog imana, već se za takvoga kaže da je na stepenu općeg, nužnog imana.

  • Učenjaci ehli-sunneta priznaju partitivnost šerijatskih pojmova i propisa, odnosno vjeruju da se pojmovi i propisi mogu posmatrati kao nešto djeljivo, a ne kao kompaktna i nedjeljiva cjelina. Tako, naprimjer, moguće je da osoba ima samo dio imana, tj. da njen iman nije potpun. Takva osoba pravno se smatra nepotpunim vjernikom muslimanom, a njena nagrada, odnosno kazna kod Allaha bit će srazmjerna količini i veličini imana koji posjeduje.

  • Činjenjem određenog grijeha nijedan musliman ne postaje nevjernik, izuzev ako učini djelo koje u potpunosti poništava iman, kao što je, naprimjer, širk ili kufr.

  • Veliki će grješnici na Sudnjem danu biti obuhvaćeni šefatom i o njihovom statusu odlučuje Uzvišeni Allah: ako hoće, On će im oprostiti iz Svoje neizmjerne dobrote, jer su bili monoteisti, ili zbog njihovih dobrih djela koja su izbrisala loša, ili zbog nevolja i iskušenja kroz koja su prošli, a koja su brisala njihova loša djela.

Komentar: Šefat je zauzimanje kod Uzvišenog Allaha za nekog od Njegovih robova kome On to dozvoli. Svevišnji je Allah posebno odabrao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, time što mu je dao šefat koji je nazvan šefatul-kubra ili šefatul-uzma, tj. najveći šefat, kojim će se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimati za svoj ummet na Sudnjem danu.

  • Velikom grješniku koji bude kažnjen u vatri džehennemskoj, kazna će biti vremenski ograničena i u njoj neće ostati vječno.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …