Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Nazivi Sudnjeg dana u Kur’anu

Nazivi Sudnjeg dana u Kur’anu

Od manifestacija zabrinutosti za Sudnji dan – pored spominjanja njegovih predznaka – jeste što se on mnogo spominje u Kur’anu, i to sa raznim imenima, svako od njih ima svoje posebno značenje; od tih imena nabrojaćemo sljedeća:

1-Čas oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah:
            “Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje.” (Kur’an, poglavlje El-Mu’min 59.)

 

             2-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah:
            “Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja, – a ovo je Dan oživljenja.” (Kur’an, poglavlje Er-Rum, 56.)

 

3-Dan sudnji: Rekao je Uzvišeni Allah:
            “Vladara Dana sudnjeg.” (Kur’an, poglavlje El-Fatiha, 3.)

 

4-Dan tuge: Rekao je Uzvišeni Allah:
            “I pomeni ih na Dan tuge.” (Kur’an, poglavlje Merjem, 39.) 

 

            5-Onaj svijet: Rekao je Uzvišeni Allah:
Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – pravi život, kad bi samo oni znali!” (Kur’an, poglavlje El-Ankebut, 64.) 

 

6-Dan kada jedni druge budu dozivali: Rekao je Uzvišeni Allah:                                                                  Plašim se šta će biti sa vama na Dan kada jedni druge budete dozivali.” (Kur’an, poglavlje El- Mu’min 32.) 

 

7-Kuća vječna: Rekao je Uzvišeni Allah:
A onaj svijet je, zaista, Kuća vječna.” (Kur’an, poglavlje El- Mu’min, 39.)

 

8-Dan strašnog suda: Rekao je Uzvišeni Allah:
Da, ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!” (Kur’an, poglavlje Es-Safat, 21.)

 

             9-Dan kada će se svi sakupiti: Rekao je Uzvišeni Allah:                                                                                  ” I upozorio na Dan kada će se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje.” (Kur’an, poglavlje Eš-Šura, 7.) 

 

10-Dan u kome će se račun polagati: Rekao je Uzvišeni Allah:                                                                     “To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati.” (Kur’an, poglavlje Sad, 53.)

 

11-Dan kojim se prijeti: Rekao je Uzvišeni Allah:
I u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti.” (Kur’an, poglavlje Kaf, 20.)


            12-Dan vječni: Rekao je Uzvišeni Allah:
Uđite u njemu (Džennetu), u miru, ovo je Dan vječni!” (Kur’an, poglavlje, Kaf, 34.)

13-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah:
Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.” (Kur’an, poglavlje,Kaf, 42.)

 

14-Događaj: Rekao je Uzvišeni Allah:                                                                                                                             “Kada se Događaj dogodi. “(Kur’an, poglavlje,El-Vakia, 1.)

15-Čas neizbežni: Rekao je Uzvišeni Allah:
Čas neizbežni, šta je čas neizbežni, i otkud ti znaš šta je čas neizbežni?” (Kur’an, poglavlje, El-Hakka, 1-3.)

 

             16-Nevolja najveća: Rekao je Uzvišeni Allah:
A kada dođe nevolja najveća.” (Kur’an, poglavlje,En-Naziat, 34.)

 

17-Glas zaglušujući: Rekao je Uzvišeni Allah:
A kada dođe glas zaglušujući. (Kur’an, poglavlje Abese, 33.)

 

18-Ono što se približava: Rekao je Uzvišeni Allah:
Smak svijeta se približava.” (Kur’an, poglavlje,En-Nedžm, 57.)

19-Smak svijeta: Rekao je Uzvišeni Allah:
Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?” (Kur’an, poglavlje,El-Karia, 1-3.)

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …