Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Mnoštvo ubistava – predznak Sudnjeg dana

Mnoštvo ubistava – predznak Sudnjeg dana

            Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne uveća Here.” Prisutni su upitali: Šta je to Here o Allahov Poslaniče? Poslanik je odgovorio: “Ubistva, ubistva.”[1]

            U Buharijevoj predaji, od Abdullaha b. Mes’uda se navodi sljedeće: “Pred sami Sudnji dan doći će dani Herea (ubistva); u njima će nestati znanja a pojaviće se neznanje.”Ebu Musa kaže: A Heredž znači ubistvo na abesinskom jeziku.”[2]

            Od Ebu Musa se prenosi da je Poslanik ﷺ rekao : ”Pred sami Sudnji dan pojaviće se Here.” Prisutni su upitali: Šta je to Here? Poslanik je odgovorio: “Ubistva”. Prisutni su upitali: Da li to znači više ubistava nego što mi činimo, jer mi u jednoj godini ubijemo preko 70.000 osoba. Poslanik je odgovorio: “To se ne odnosi na vaše ubijanje nevjernika, već na vaša međusobna ubijanja.” Prisutni su ponovo upitali: Pa hoćemo li tada biti pri pameti (imati razuma)? Poslanik je odgovorio: “Od većine osoba tog vremena biće istrgnut razum, pa će se to nadomestiti sa glupostima tih savremenika. Većina će misliti da je na nečem pametnom, a neće biti ni na čemu pametnom.”[3]

            Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik ﷺ: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće nestati dunjaluka (ovog svijeta) sve dok ne dođe dan kada ubica neće znati Zbog čega je ubio, a ni ubijeni Zbog čega je ubijen.” Upitali su: Kako će tada biti? Poslanik je odgovorio: “Here, i ubica i ubijeni će u vatru.”[4]

            Ono o čemu nas je obavestio Poslanik ﷺ u hadisima, velikim djelom se dogodilo. Došlo je do borbe između muslimana još u vreme ashaba (prve generacije muslimana), nakon smrti Osmana, radijallahu anhu, tako da su se bitke povećavale iz mesta u mesto, iz vremena u vremenu, tako da se kod velikog broja tih borbi nije znao čak ni pravi razlog.

            Ovih zadnjih godina je došlo do velikih ratova koji su sa sobom odneli veliki broj žrtava, što je bi uzrok raširenosti nereda među ljudima, događa se da jedna osoba ubija drugu bez opravdanog razloga za to.

            Isto tako, proširenost smrtonosnog oružja koje može da uništi po čitave narode i zajednice, je uzrok velikog broja ratova i ubistava. Došlo je vreme kada ljudsko telo nema vrednosti. Biva zaklan kao što se tele kolje, Zbog raspuštenosti i nepromišljenosti. Kada dođe do nereda ubica će biti ubijen, a neće znati Zbog čega je ubijen i zašto je ubijen. Svedoci smo ubistava gde osoba ubije drugu Zbog beznačajnog razloga. Sve će se to dešavati Zbog raznih uznemirenosti među ljudima, što svakako potvrđuju reči Poslanika, ﷺ: “Od većine osoba tog vremena biće istrgnut razum.” – molimo Boga, slavljen neka je On, da nas spasi i sačuva svakog nereda, bilo vidljivog ili nevidljivog.

            Ovaj ummet (narod) je narod samilosti, koji neće imati kaznu na Ahiretu, tako da je Uzvišeni Allah dao da iskuse patnju na ovom svijetu, bilo sa neredima, zemljotresima ili ubistvima. U hadisu Sadeka b. Musenna se prenosi da je rekao: Kazivao nam je Rebbah b. Haris, prenoseći od Ebu Berdeta, koji je kazao: „Dok sam stajao na pijaci, oslonjen na Zijadovu ogradu, udario sam rukom o ruku u znak čuđenja, na šta je rekla jedna osoba od Ensarija, čiji je roditelj bio jedan od ashaba  Allahovog Poslanikaﷺ: „Čemu se čudiš o Ebu Burde? Rekao sam: Čudim se narodu čija je vjera jedna, Poslanik jedan, pozivanje u vjeru jedno, obavljanje Hadždža jedno, jedna borba, a neki od njih dozvoljavaju ubijanje drugih.“ Prisutna osoba reče: „Nemoj se čuditi! – čuo sam svoga oca koji me obavijestio da je čuo Allahovog Poslanika ﷺ da je kazao: “Ovaj moj narod je narod milosti, koji na Ahiretu (budućem svijetu) neće imati polaganje računa, a niti kaznu. Njegova kazna će biti u ubistvima, zemljotresima i neredima koja ga zadese.”[5]

            U Predaji Ebu Musa se navodi sljedeće: “Ovaj moj ummet (narod) je ummet milosti, koji neće na budućem svijetu biti kažnjen, nego će biti kažnjen još na ovom svijetu sa ubistvima, uznemirenošću i zemljotresima.”[6]

 

Fusnote:

[1] Hadis bilježi Muslim, 18/13.

[2] Hadis bilježi Buharija, 13/14.

[3] Hadis bilježi Ahmed, 4/414.

[4] Hadis bilježi Muslim, 18/35.

[5] Hadis bilježi Hakim, 4/253, 254.

[6] Hadis bilježi Ahmed, 4/410.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …