Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Ubistvo Osman b. Affana, radijallahu anhu, je mali predznak Sudnjeg dana

Ubistvo Osman b. Affana, radijallahu anhu, je mali predznak Sudnjeg dana

            Prva pojava nereda se desila još u doba ashaba (prve generacije muslimana), nakon ubistva vođe – halife – muslimana Omer b. El-Hattaba, radijallahu anhu, dok je bio živ predstavljao je zatvorena vrata nereda.

            Nakon što je bio ubijen, radijallahu anhu, pojavio se veliki nered. Pojaviće se, huškači u čija srca još vjerovanje  nije našlo pravo mjesto, kao i veliki broj licemera – koji su se pred narodom pokazivali dobro, a skrivali zlo i radili na zlo ove naše vjere.

            U hadiskim zbrirkamaBuharije i Muslima se nalazi hadis Huzejfe, radijallahu anhu, u kojem se prenosi da je Omer b. El-Hattab rekao: Ko od vas pamti riječi Allahovog Poslanika o neredu? Na šta je Huzejfe rekao: Ja pamtim onako kako je govorio. Omer reče: Iznesi, ti si uistinu požrtvovan. Rekao je Allahov Poslanik : “Namaz, sadaka i naređivanje dobra a odvraćanje od zla će biti iskup i čovjekovo čišćenje od raznih nereda u njegovoj porodici, njegovom imetku i njegovom komšiji.” Omer reče: Nije ovo to što te pitam, nego o neredima koji će nadolaziti kao veliki rečni valovi i talasi. Huzejfe odgovori: O vođo pravovjernih! Ti se nemoj njih bojati, između tebe i svih tih nereda su zatvorena vrata. Omer reče:   „Da li će se ta vrata otvoriti ili će se razbiti? Huzejfe odgovori: Ne, ona će se razbiti. Omer reče: To znači da se više nikada neće zatvoriti. Rekli smo (slušaoci): Da li se zna kakva su to vrata? Huzejfe reče: Da, kao što se zna da će sutradan doći noć. Požurili smo da ga priupitamo o tim vratima, pa smo naredili Mesruku, te ga je on upitao riječma: Ko su ta vrata? Huzejfe je odgovorio: Omer.

            Bilo je onako kako nas je obavijestio iskreniﷺ Omer , radijallahu anhu, je bio ubijen, razbila su se vrata, pojavili su se neredi i došla je nesreća.

            Prvi nered koji se desio među muslimanima bilo je ubistvo pravednog vladara, vlasnika dva svijetla Osman b. Affana, radijallahu anhu, rukama nekih od zagovornika zla, koji su se okupili u Iraku i Egiptu sa ciljem da ubiju Osmana , radijallahu anhu.

            Ušli su u Medinu i ubili su ga, u njegovoj kući dok je čitao Kur’an.

            Poslanik ﷺ je nagovestio Osmanu, radijallahu anhu, da će ga zadesiti velika nesreća. Zbog tih riječi se strpio i zabranio da se pobiju oni koji su došli protiv njega, kako se ne bi prolivala krv drugih ashaba  samo radi njega.

            U hadisu Ebu Musa el Ešarija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Poslanik ﷺ je izašao u jedan od Medinskih vrtova…(navede hadis, sve do riječ:) zatim je došao Osman, a ja sam rekao: „Sačekaj dok ne zatražim dozvolu da uđeš.“ Poslanik ﷺ je rekao: “Dozvoli mu i obećaj Rajom koji će zaraditi nesrećom koja će ga zadesiti.”[1]

            Poslanik ﷺ posebno ističe Osmanu, radijallahu anhu, da će ga zadesiti nesreća, povrh toga što je Omer , radijallahu anhu, bio ubijen. Omer, radijallahu anhu, nije bio na iskušenjima na kojima je bio Osman. Neki u narodu su ga pritiskali i tražili njegovo razrešenje kao lidera hilafeta, Zbog pripisivanja nepravde. Nakon što ih je bio ubedio (one koji su to zahtevali njegovo razrešenje) ponovo su se vratili i ubili ga.[2]

            Sa smrću Osmana, radijallahu anhu, muslimani su se podjelili, izbio je  rat između ashaba, rasprostranio se nered i bezvlašće, povećale su se razlike među njima, različita mišljenja i stavovi. Sve to je dovelo do žestokih borbi među ashabima. Allahov Poslanik ﷺ je znao šta će se desiti, od nereda, u njihovom vrijemenu. Nadzirući Medinska utvrđenja rekao je, ﷺ: “Vidite li ono što ja vidim? Odgovorili su: Ne. Rekao je: Vidim nerede koji će zadesiti vaše domove, kao što kapljice kiše padaju na njih.”[3]

            Imam Nevevi je rekao: “Ovo poređenje sa kapljicom koja pada na njihove domove je znak veličine i uopštenosti. Znači, doći će veliki neredi, koji će zaokupiti ljude i neće se ograničavati samo na jednu grupu. Ovo je bio znak tekućih ratova među njima, kao što je: Sukob kod deve, Siffin, Hurre, ubisto Osmana i Husejna, radijallahu anhua… i drugo. Sve ovo nas upućuje na čudesna predskazanja Allahovog Poslanika.”[4]

 

Fusnote:

[1] Hadis bilježi Buhari, 13/48.

[2] Fethul-Bari, 13/51.

[3] Hadis bilježi Muslim, 18/7.

[4] Nevevijev komentar Muslimove zbirke, 18/18.

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …