Home / pozivistine (page 30)

pozivistine

Ponašanje sljedbenika strasti

Po ovom pitanju postoji velika razlika među ljudima. Ima muslimana koji traže od drugih da im budu poslušni, pa makar to što traže bilo nepokornost Allahu Uzvišenom. Onaj koji im se pokori, postaje im draži i miliji od onoga koji se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. …

Read More »

Preferiranje šerijatskih tekstova nad strastima i mišljenjima

Slijeđenje strasti jedan je od najvećih pokazatelja zablude i najvećih uzroka propasti, jer ono u konačnici završava padom u Džehennem. Eš-Šatibi je rekao: “Strast (el-heva) je dobila ime po tome što, one koji je slijede, baca i gura u Vatru” (ar. glagol heva / jehvi znači baciti, gurnuti, odvesti). (Imam …

Read More »

Samilost i blagost

Uzvišeni Allah rekao je za Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je najljepše ćudi: “Jer ti si, zaista najljepše ćudi” (El-Kalem, 4), ali i da je samilostan i blag: “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine.” …

Read More »

Lijep životni završetak

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (35) Trideset peta vrijednost: Lijep životni završetak Jedna od najvećih blagodati ustrajavanja je lijep životni kraj. Ko je bio u neprestanoj pokornosti Allahu, dželle šanuhu, danonoćno, čitav svoj životni vijek, jačajući svoje ubjeđenje i vjerovanje, Allah mu zasigurno neće izostaviti nagradu za one koji …

Read More »

Lijek za liječenje i otklanjanje nevolje

Uzvišeni Allah je rekao: “One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ čeka oprost od Gospodara njihova i milost, oni su na Pravom putu.” (El-Bekare, 156-157.) Preneseno je u Sahihu od Ummu Seleme da je prenijela od Poslanika da je …

Read More »

Umjerenost u svim stvarima

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (34) Trideset četvrta vrijednost: Umjerenost u svim stvarima Umjerenost je jedna od najdelikatnijih odlika ovog ummeta. U tom smislu, Uzvišeni kaže:  “Eto, tako smo vas učinili ummetom s mjerom.” (El-Bekare, 143.) Među plodovima istikameta je i da on ima funkciju pomaganja u spoznaji obaveza …

Read More »

Ljubav prema ibadetu i uživanje u njemu

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (33)   Trideset treća vrijednost: Ljubav prema ibadetu i uživanje u njemu   Onaj koji je na pravom putu spoznao je vrijednost onoga što je Allah, dželle šanuhu, obećao Svojim bliskim Njemu pokornim robovima od dobra na dunjaluku i neizmjerne ahiretske nagrade. To mu …

Read More »

Sljedbenici ehli-sunneta slijede srednji put

“I tako smo vas učinili zajednicom središnjom.” (El-Bekare, 143.) Vi ste središnja zajednica, između Jevreja, koji su ubijali poslanike, i krš­ćana, koji su ih obožavali, a vi slijedite put poslanikâ i poslušni ste im. Vi ste narod koji se nije pojavio odmah nakon stvaranja svijeta, pa da na sebi stječete …

Read More »

Najbolja stvorenja

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (32)   Trideset druga vrijednost: Najbolja stvorenja   Od plodova ustrajnosti je to da oni koji su na pravome putu su uspjeli spojiti vjerovanje u Allaha i činjenje dobrih djela s ciljem približavanja Uzvišenom Gospodaru. Oni su najbolja stvorenja koje je Allah stvorio i …

Read More »

Sumnjičenje i uhođenje

Uzvišeni je rekao: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge…” (El-Hudžurat, 12) U ovom časnom ajetu naređeno nam je da se klonimo mnogih sumnjičenja, jer su neka sumnjičenja grijeh, kao što nam je zabranjeno i uhođenje, a uhođenje je istraživanje nedostataka …

Read More »