Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Samilost i blagost

Samilost i blagost

Uzvišeni Allah rekao je za Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je najljepše ćudi: “Jer ti si, zaista najljepše ćudi” (El-Kalem, 4), ali i da je samilostan i blag: “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine.” (Alu Imran, 159.)

Također ga je opisao kao blagog i milostivog prema vjernicima: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je blagost i podsticao je na takvo postupanje, kao što se navodi u hadisu: “Olakšavajte, a ne otežavajte! Obveseljavajte, a ne rastjerujte!” (Bilježe El-Buhari, 69; i Muslim, 1734, od Enesa, radijallahu anhu, dok Muslim, 1732, od Ebu Muse bilježi sljedeće: “Obveseljavajte, a ne rastjerujte! Olakšavajte, a ne otežavajte!)

El-Buhari u svom Sahihu, 220, bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom događaja sa beduinom koji se pomokrio u mesdžidu, rekao svojim ashabima: “Pustite ga, a na njegovu mokraću izlijte vedro vode ili kofu vode! Poslani ste da olakšavate, a ne da otežavate.”

El-Buhari, 6927, bilježi od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Aiša! Doista je Allah blag i voli blagost u svemu.” Muslim, 2593, bilježi sljedeću verziju ovog hadisa: “Aiša, Allah je blag i voli blagost. On za blagost daje ono što ne daje za grubost, niti za bilo šta drugo daje nešto takvo!” Muslim u svom Sahihu, 2594, bilježi od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Blagost se neće naći ni u čemu a da ga neće ukrasiti i ni iz čega se neće odstraniti a da to neće unakaziti!” Također bilježi Muslim, 2592, od Džerira b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro!”

Uzvišeni Allah naredio je dvojici Svojih plemenitih vjerovjesnika, Musau i Harunu, alejhima-s-selatu ve-s-selam, da sa blagošću i samilošću pozivaju faraona: “…idite faraonu, on se, doista, osilio, pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!” (Ta Ha, 43-44)

Uzvišeni Allah opisao je plemenite ashabe kao samilosne jedne prema drugima: “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.” (EI-Feth, 29.)

__________________________________________________
Iz knjige: MEĐUMUSLIMANSKA BLAGOST,
Autor: Šejh Abdu-l-Muhsin el-‘Abbad el-Bedr

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …