Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ponašanje sljedbenika strasti

Ponašanje sljedbenika strasti

Po ovom pitanju postoji velika razlika među ljudima. Ima muslimana koji traže od drugih da im budu poslušni, pa makar to što traže bilo nepokornost Allahu Uzvišenom. Onaj koji im se pokori, postaje im draži i miliji od onoga koji se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Također, mnogo je onih čija je ljubav prema vlasti skrivena i od njih samih, tako da to i ne osjećaju, što je opet bolje nego ovo prvo, ali, kada zatreba, ta skrivena težnja izađe na vidjelo i u potpunosti dođe do izražaja. Zbog toga je ljubav prema vlasti nazvana skrivenim željama (eš-šehvetu-l-hafijjetu).

Šeddad b. Evs rekao je: “O Arapi, ako se izašta za vas bojim, to je pretvaranje (rija) i skrivene želje.” Upitan je Ebu Davud es-Sidžistani: “Šta su to skrivene želje?”, pa je rekao: “Ljubav prema vlasti. Ona je skrivena do te mjere da se nekada prikrije i svom nosiocu.” (Ibn Tejmijje, Medžmu’u-l-fetava, 16/346)

Pokazatelji i znaci ove bolesti su: ljubav prema onome koji te uzdiže, prihvatanje njegovog stava i poklanjanje pažnje njemu više nego drugima, pa makar to i ne bilo najbliže bogobojaznosti. Ovo se često sreće čak i kod onih koji posjeduju islamsko znanje i to je izraženo u tolikoj mjeri da iskazuju ljubav i prijateljstvo prema onima koji ih uzdižu i koji im povlađuju, a da u isto vrijeme ne uzdižu one koji su na njihovom stepenu znanja ili čak učeniji, pa makar bili na istom pravcu. Njihov postupak je poput postupka židova kad je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s istom porukom u koju je pozivao Musa, pa nisu povjerovali i pokazali su mržnju prema njemu. Kaže Uzvišeni: “A kada im se kaže: ‘Vjerujte u ono što Allah objavljuje!’ – oni odgovaraju: ‘Mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno’ – i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje, a to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni imaju.” (El-Bekare, 91.)

Zatim, može doći do toga da se nepravda i neprijateljstvo ispolje prema onome koji se suprotstavi njegovim hirovima ili čak prema onome koji izvršava Allahove naredbe, poput širenja znanja ili da’ve – poziva Allahu Uzvišenom, pa stane nasuprot takvog odvraćajući od istine ili miješajući istinu s neistinom. Upravo su tako postupali jevrejski učenjaci, kao što kaže Uzvišeni o njima: “O sljedbenici Knjige, zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete?” (Alu Imran, 71.)

____________________________________

Iz knjige: “Strasti i njihov utjecaj na razilaženje”, – Abdullah el-Gunejman

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …