Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Veličanje i poštivanje Allaha Uzvišenog

Veličanje i poštivanje Allaha Uzvišenog

Musliman je obavezan da cijeni i poštuje, veliča i hvali Allaha, tebareke ve te’ala, onako kako to Njemu dolikuje.

Veličanje i poštivanje Allaha Uzvišenog prvenstveno se ogleda kroz potvrđivanje osobina i svojstava kojima se Allah opisao u Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na način kako to samo Uzvišenom Allahu dolikuje, bez poistovjećivanja Njegovih uzvišenih svojstava sa svojstvima stvorenja, niti negiranja Njegovih uzvišenih svojstava, niti onoga na šta ta svojstva upućuju, odnosno ono što sadrže. Onaj koji poistovjeti Allaha, tebareke ve te’ala, u potpunosti ili djelimično, sa stvorenjima, takav ne cijeni, niti poštuje Allaha, subhanehu ve te’ala. Jedan način veličanja Allaha, dželle ve ‘ala, jeste spominjanje Allaha u svakom trenutku i situaciji, zahvaljivanje Njemu na blagodatima, izgovaranje riječi “elhamdulillah, subhanallah, Allahu ekber, la ilahe illallah”.

Onaj ko veliča i poštuje Allaha, dželle ve ‘ala, takav cijeni i poštuje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“…da u Allaha i u Poslanika Njegova vjerujete, i da ga pomognete, i štujete, i da Ga ujutro i navečer slavite.” (El-Feth, 9.)

Ibn Abbas, radijallahu anhu, kao i mnogi drugi učenjaci, kaže da izraz “…pomognete…” ustvari znači “da ga velikim smatrate”, a “…štujete…”, tj. da mu počast odajete, veličanstvo i priznanje ističete. Ovo se odnosí na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. “…i da Ga slavite”, tj. tesbih Allahu Uzvišenom, činite, “…ujutro i navečer” (Ibn Kesir, Tefsir.)
Allah, tebareke ve te’ala, u navedenom ajetu ističe čast i ugled Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovo obavezno poštivanje i cijenjenje.

• U poštivanje i veličanje Allaha, dželle dželaluhu, spada i pokoravanje Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:

“A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naređenju, pokoravali.” (En-Nisa, 64.)
Onaj ko se pokorava Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na taj način se pokorava Onome koji ga je poslao. Allah, dželle ve ‘ala, kaže:
“Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu.” (En-Nisa, 80.)
 
• Također, u veličanje i poštivanje Allaha, subhanehu ve te’ala, spada i to da se poštuje i veliča Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se Njegova vjera pomogne, kao što Allah, dželle ve ‘ala, kaže:
 
“…da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veličate i da Ga ujutro i navečer hvalite.” (El-Feth, 9.)
 
• Jedan od znakova veličanja i poštivanja Allaha, subhanehu ve te’ala, jeste nedavanje prednosti ičijem govoru, ma o kome se radilo, nad govorom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže:
 
“O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.” (El-Hudžurat, 1.)
 
• U poštivanje i veličanje Allaha, tebareke ve te’ala, spada i vjerovanje u Njegovu posljednju knjigu, Kur’an, tj. Njegov, subhanehu ve te’ala, govor, zatim suđenje u skladu sa kur’anskim propisima i sprovođenje Allahovog zakona na Zemlji, koji je Uzvišeni odredio i odabrao za ljude.
 
Onaj ko tako ne postupa, takav Allaha ne veliča, niti poštuje kako to Allahu dolikuje, naprotiv, takav najviše sliči jevrejima koji su zanemarili Allahovu Knjigu, a odali se slijeđenju šejtana i njegovih sljedbenika.
 
• Poštivanje i veličanje Allaha jeste i veličanje Njegovih propisa, koje je objavio i naredio da se sprovode, poput namaza, posta, zekata, hadždža i ‘umre. Uzvišeni Allah kaže:
 
“Tako je to! Pa ko poštiva Allahove propise, pa uistinu, to je znak bogobojaznog srca.” (El-Hadždž, 32.)
 
• Jedan od znakova poštivanja i veličanja Allaha, dželle ve ‘ala, jeste i izbjegavanje Njegovih zabrana, koje je izrekao u Svojoj Knjizi, i zabrana Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje su došle u sunnetu. Allah, dželle ve ‘ala, kaže:
 
“To je tako! A ko poštuje Allahove svetinje, to mu je dobro kod Gospodara njegova” (El-Hadždž, 30.)
 
tj. ko se kloni griješenja i Njegovih zabrana, i ko smatra činjenje grijeha velikim i pogubnim činom, za to će imati veliku nagradu i sevap.
 
Najveći grijeh koji je Allah, dželle dželaluhu, zabranio jeste širk i njegove vrste, a najveća pokornost ogleda se u ostvarenju tevhida – obožavanju samo Jedinog Allaha i klonjenju svake vrste širka, te u izvršavanju Njegovih propisa.
______________________________________________________
Iz knjige: Komentar Allahovih lijepih imena, knjiga 1. – Sanel Ramić. prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …