Home / pozivistine (page 10)

pozivistine

Ljepote savršene vjere – islama

Jedna od karakteristika vremena u kojem živimo je borba protiv islama i muslimana. Nastoji se dokazati da je islam zaostao, da nije za naprednu civilizaciju i sl. Naravno da se ovo “dokazivanje” ne vrši ni sa čim drugim osim s lažima na islam i islamski vjerozakon – Šerijat. Međutim, svako …

Read More »

Nepobitni dokazi da je Muhammed ﷺ Božiji Poslanik

Prije nego započnemo ovo poglavlje, posebno me dojmila priča jednog mladog hrišćanina iz Amerike, koji je nakon što je pročitao Kur’an, otišao odmah da prihvati islam. Imam mu je rekao da mora potvrditi dvije stvari: da postoji samo Jedan istinski Bog i da je Muhammed ﷺ Božiji poslanik, a onda …

Read More »

Nepobitni dokazi da je Kur’an Božija riječ

Kur’an je Božiji govor, objavljen posljednjem Božijem poslaniku, Muhammedu ﷺ preko meleka (anđela) Džibrila u periodu od 23 godine, kao Uputa cijelom čovječanstvu do kraja svijeta. Usmeno i pismeno je sačuvana svaka riječ i svako slovo i tako preneseno do dana današnjeg. Već smo spomenuli da je Božija mudrost iziskivala …

Read More »

Kako da znamo koja je vjera ispravna?

Vjera u Boga je prirodno i normalno stanje čovjeka. Direktor i profesor Thrive centra za ljudski razvoj i bivši viši istraživač Oxford Univerziteta, doktor psihologije Justin Barrett, između ostalih sociologa i antropologa, tvrdi da djeca imaju prirodnu i osnovnu poziciju da vjeruju u Boga te da bi djeca ostavljena na …

Read More »

Šartovi (uslovi) ispravnosti riječi la ilahe illallah

Riječi tevhida glase la ilahe illallah, i nije dovoljno ove riječi samo jezikom izgovoriti nego je obaveza čvrsto u njih vjerovati i raditi po onome što iz njih proizlazi. Hasanu el-Basriju je rečeno: „Ljudi govore: ‘Ko kaže la ilahe illallah, ući će u Džennet.’ On tada reče: ‘Ko kaže la …

Read More »

Jedini način za postizanje uspjeha i sreće jeste slijeđenje Upute

Uzvišeni Stvoritelj je sve stvorio sa svrhom i svim stvorenjima obezbijedio uputu pomoću koje izvršavaju ono zbog čega su stvoreni. Svi zakoni kojima je Stvoritelj uredio svemir govore nam da On nije nijedan atom ostavio bez upute, jer svaki atom, svaki molekul, svaka planeta i sve u svemiru se pokorava …

Read More »

Ko nas je stvorio i kako je sve počelo?

S obzirom da nismo sami sebe stvorili već smo stvoreni od strane Uzvišenog Stvoritelja, neophodno je da znamo ko je naš Stvoritelj i šta On očekuje od nas?  Uzvišeni Stvoritelj, nije nas ostavio da lutamo već je slao poslanike i objave kako bi nas obavijestio o svemu tome. On je …

Read More »

Da li se žaba ipak može pretvoriti u princa?

Kada smo bili mali pričali su nam bajku u kojoj se žaba pretvorila u princa – čovjeka. U tu bajku je mogao da povjeruje samo dječiji um. Desetak godina kasnije, učitelji su nas u školi ubjeđivali da žaba ipak može da se pretvori u princa, samo poslije više milijardi godina. …

Read More »

Da li Bog može da stvori kamen koji ne može da podigne?

Jedno od besmislenih pitanja koja se smislenim čine samo onima koji nisu dokučili smislove onoga o čemu pitaju jeste: “Ako je nas stvorio Bog, ko je stvorio Boga?” Pitanje ko je stvorio Boga, nosi u sebi osnovno nerazumijevanje ko Bog jeste. Naš razum je sposoban da shvati samo ono što …

Read More »

Spoznaja Stvoritelja i da li je racionalno vjerovati u Boga?

Osoba koja traga za istinskom srećom i smislom života prvo što joj je neophodno jeste da spozna Stvoritelja. SPOZNAJA STVORITELJA Jedno od prvih pitanja na koje čovjek pomisli kada razmišlja o smislu života jeste: kako je sve nastalo. Osoba koja ima imalo pameti i svjesna je svog postojanja, nikada za …

Read More »