Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Lijek za liječenje i otklanjanje nevolje

Lijek za liječenje i otklanjanje nevolje

Uzvišeni Allah je rekao: “One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’ čeka oprost od Gospodara njihova i milost, oni su na Pravom putu.” (El-Bekare, 156-157.)

Preneseno je u Sahihu od Ummu Seleme da je prenijela od Poslanika da je rekao: “Koga god zadesi nesreća pa kaže: ‘Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un. Allahumme-‘džurni fi musibeti vehluf li hajren minha! / Allahovi smo i Njemu se vraćamo. Allahu moj, nagradi me za moju nesreću i zamijeni mi je boljim!’ Allah će ga nagraditi i zamijeniti stanje boljim.” (Muslim: Kitabu el-dženaiz, poglavlje Ma jukalu inde el-musibe, hadis br. 918.)

Ove su riječi najsavršeniji i najkorisniji način liječenja od nevolja, u bližoj i daljoj perspektivi, jer sadrže dvije glavne stvari kojima se otklanja nevolja, a to su:

1. spoznaja da su čovjek i njegov imetak Allahovo vlasništvo, te da su mu dati na povjerenje;

2. nezaobilazan je povratak Allahu i Dunjaluk se mora napustiti.

Ako je ovakav početak i kraj, onda je razmišljanje o ovim stvarima najveći lijek za liječenje i otklanjanje nevolje.

U ono što pomaže ubraja se i slijedeće:

– čvrsto ubjeđenje da ono što nekoga zadesi, nije ga moglo mimoići, a ono što ga je mimoišlo, nije ga moglo zadesiti;

– njegov Gospodar nevoljom ostavlja čovjeku nešto slično ili bolje i pokazuje mu da strpljenjem može dobiti mnogostruko bolje od nevolje i da, ako On hoće, može je učiniti većom nego što je;

– nevolja se gasi utjehom, pa pogledaj lijevo i desno vidjećeš da je dunjalučka sreća prividna. Ako Dunjaluk malo nasmiješi puno rastuži;

– spoznaja da depresija ne otklanja nevolju, već je povećava;

– ono što Allah garantira ako čovjek bude strpljiv, bolje je od tugovanja;

– depresija veseli neprijatelja, rastužuje prijatelja i ljuti Gospodara;

– ono što čovjek dobije strpljenjem i očekivanjem nagrade od svoga Gospodara bolje je nego da mu je ostalo ono što je izgubio;

– srce se smiruje nadom da će nevoljomn čovjek dobiti nadoknadu;

– treba znati da će biti nagrađen skladno onome što uradi, pa ako bude zadovoljan, dobit će zadovoljstvo, a ako bude ljut, dobit će srdžbu;

– treba znati da i nakon depresije i ljutnje očekuje prinudno strpljenje, a ono nije pohvalno niti za njega slijedi nagrada;

– najkorisniji lijek za nevolju je da čovjek voli ono što je Allah odabrao za njega i čime je zadovoljan za njega jer tajna ljubavi je podudarnost u ljubavi;

– neka izvaga između dvije duže i trajnije slasti i uživanja, slast kojom bi uživao u onome što ga je zadesílo i slast kojom će uživati u Allahovoj nagradi;

– Onaj koji daje iskušenje je Vrhovní Sudac i Najmilostiviji, jer On ne iskušava čovjeka da bi ga odveo u propast, već da bi ispitao njegov iman i čuo njegovu molbu i obraćanje Njemu;

– nevolje sprječavaju pojavu loših osobina, kao što su oholost, umišljenost i grubost;

– gorčina na ovom svijetu donosi užitak na Ahiretu, i obrnuto, a ako ti je ovo nepoznato, obrati pažnju na riječi onoga koji je rekao istinu, tj. Poslanik: “Džennet je okružen teškoćama i nevoljama, a Džehennem strastima.” (Muslim: Kitabu sifeti el-Dženne, hadis br. 2822.; Tirmizi: Kitabu sifeti el-Dženne, hadis br. 2559.)

Po ovome se razlikuju stvorenja i prepoznaje pravo stanje ljudi.

_____________________________________________________
Iz knjige: Muhtesar zadul-me’ad od Ibn Kajjim el-Dževzijje

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …