Home / Uncategorized

Uncategorized

Kako posti srce?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #8 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Allah Uzvišeni kaže: „On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.“ (Et-Tegabun, 11) Uputa srca je temelj svakoj drugoj uputi i osnov svakom postupku. U ispravnoj predaji prenosi se …

Read More »

Poslanikova uputstva vezana za post

Imanske poruke postačima. Lekcija  #1 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede. Rekao je Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu mnogo je činio različite vrste ibadeta. Džibril bi ga u tom mjesecu podučavao Kur’anu. Kada …

Read More »

Suština oslanjanja na Allaha

Ko se prođe odabiranja i planiranja kod nadanja povećanju, ili kod straha od gubitka, ili kod traženja zdravlja, ili kod bježanja od bolesti; znajući da je Allah moćan sve učiniti, da On jedini posjeduje pravo na odabiranje i planiranje, te da je Njegovo planiranje korisnije i bolje za roba od …

Read More »

Ljudi otišli na Mjesec, a vi…

„Ljudi otišli na Mjesec, a vi raspravljate o…“, i onda ide nabrajanje pojedinačnih propisa, poput mnogobrojnih propisa čistoće (poput: jel minimum tri kamečića itd…), namaza (dizanje ruku u namazu itd.), propisa odjeće (pokrivanje žena uopšte, pokrivanje lica posebno, oblačenje nevjerničkih dresova itd.), zatim boravak žene u kući, miješanja muškaraca i …

Read More »

Allahovo svojstvo gnjeva, srdžbe, mržnje, proklinjanja

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا “Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kojem će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa, 93.) Ajet …

Read More »

Jedna od najsadržajnijih dova

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Gospodaru naš, podaj nam dobro na ovom i dobro na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju! (El-Bekare, 201.) Ovo je jedna od najsadržajnijih dova, ako nije i najsadržajnija. U njoj su objedinjena sva dobra ovog i budućeg …

Read More »

Allah je pravedan i naređuje pravednost!

Da bi se ljudska prava zadovoljila, moraju postojati pravedni sudovi koji će svakom čovjeku garantirati njegovo pravo. Zbog toga se pravedno suđenje među ljudima ubraja u sastavne dijelove vjerovanja. Pravednost je odlika vjernika, to je ono što Allah, dželle šanuhu, traži od Svojih robova. Allah kaže: Allah vam, doista, naređuje …

Read More »

Svojstvo potkoljenice Uzvišenog Allaha

Osobina potkoljenice je jedna od ličnih Allahovih osobina koja je utvrđena i potvrđena u Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pojedini selefijski učenjaci zastupali su mišljenje koje se suprotstavlja tvrdnji džumhura (ogromne većine) selefijskih učenjaka. Naravno da su se ovoj činjenici najviše obradovali novotari koji su odmah požurili …

Read More »

Nije dozvoljeno pravdanje nevjerstva i griješenja kaderom

Ponekada se nevjernici ili griješnici pravdaju govoreći: „Da Allah nije odredio, mi ne bismo činili grijehe”, i tome slično. Činjenica je da čovjek ima slobodu. Ima um kojim može prosuđivati materijalne stvari, razlikovati dobro od zla, ispravno od neispravnog. Ima volju kojom može raditi dobro i zlo. Svaki pametan čovjek …

Read More »