Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Allah je pravedan i naređuje pravednost!

Allah je pravedan i naređuje pravednost!

Da bi se ljudska prava zadovoljila, moraju postojati pravedni sudovi koji će svakom čovjeku garantirati njegovo pravo. Zbog toga se pravedno suđenje među ljudima ubraja u sastavne dijelove vjerovanja.

Pravednost je odlika vjernika, to je ono što Allah, dželle šanuhu, traži od Svojih robova. Allah kaže: Allah vam, doista, naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada među ljudima sudite – da pravedno sudite. Savjet Allahov je, uistinu, divan i Allah, doista, sve čuje i vidi! (En-Nisa’, 58)

U drugom ajetu, Allah kaže: Mi tebi objavljujemo Knjigu sa Istinom da ljudima sudiš onako kako ti Allah pokazuje i ne budi branilac izdajicama. (En-Nisa’, 105)

Allah voli pravedne, kao što se u ovom ajetu kaže: ..i budite pravedni; Allah, zaista, pravedne voli. (El-Hudžurat, 9)

Allah, dželle šanuhu je Pravedan i naređuje pravednost u presuđivanju, vaganju, mjerenju, svjedočenju i tome slično. Prema tome, biti pravedan u presuđivanju i ostalim stvarima u međusobnim kontaktima je vjerska obaveza.

Onaj koji presuđuje treba nastojati biti pravedan i ne smije slijediti strasti i hirove, jer vidimo šta Allah, dželle šanuhu, kaže Davudu, alejhis-selam: O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta. (Sad, 26)

__________________________________________

Iz knjige: Ogranci imana – dr. Fuad Sedić

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …