Zabranjena hrana

Opće je poznato da je muslimanima zabranjeno svinjsko meso, lešina, krv i sve što je zaklano u nečije drugo ime mimo Uzvišenog Allaha Koji u Kur’anu kaže:

Reci: „Ja ne nalazim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim krepotinu (mrljine), ili krvi koja ističe ili svinjskog mesa, a to je, doista, pogano.” (El-En’am, 145)

Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže: “Zabranjeno vam je jesti ono što je uginulo, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto – osim ako ste ga preklali – i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strjelicama.” (El-Maide, 3)

Komentatori Kur’ana kažu da se ovim ajetom zabranjuje jedanaest sljedećih stvari:

– Ono što je uginulo. Kad životinja ugine, njena krv se zadrži u žilama, pokvari se i kao takva je nezdrava i opasna za jedenje. Od ovog se izuzima riba i skakavac, kako je to naglašeno u pouzdanim hadisima.

– Krv je zabranjena zato što je nečista. U džahilijjetu su je pripremali i servirali gostima, pa im je Allah, dželle šanuhu, to zabranio. Ovdje se, također, izuzimaju slezena i džigerica, jer su one po hadisu dozvoljene.

– Svinjsko meso, mast i ostalo što se od tog mesa pravi. Pored zdravstvenog faktora zabrane konzumiranja svinjetine koja prouzrocira razne bolesti, učenjaci spominju i to da onaj ko jede svinjetinu ili proizvode od takvog mesa, poprima ružne osobine te životinje, kao što su upornost u činjenju onog što je zabranjeno, nepostojanje stida i ljubomore kao osnovnih osobina normalnog čovjeka i tome slično.

– Ono što je zaklano u nečije drugo ime mimo Allaha, dž.š., kao što je prinošenje žrtve kipovima, šejhovima i tome slično. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu (zakolje) u ime nekog drugog mimo Allaha.” (Hadis bilježi Muslim)

– Ono što je udavljeno ljudskim rukama ili drukčije. Također su to u džahilijetu činili – udavili bi životinju, pa kad krepa onda bi je jeli.

– Ono što je ubijeno, teškim i tupim predmetom, ili elektrošokom ili pištoljem i sličnim pomagalima koja mesari koriste prije klanja.

– Ono što je strmoglavljeno sa visine brda, ili sa drveta i tome slično. Također ako padne u bunar, ili neku provaliju pa krepa.

– Ono što je rogom ubodeno. Inače je po islamskim propisima zabranjeno natjerivati životinje (volove, krave, pijetlove, pse i sl.) da se međusobno bore.

– Ono što je od strane zvijeri načeto.

– Ono što je na žrtvenicima žrtvovano, kao što su kipovi i sl. i gatanje strjelicama.

__________________________________________

Iz knjige: Ogranci imana – dr. Fuad Sedić

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …