Home / Uncategorized (page 2)

Uncategorized

Sadaka grudi čini prostranim

Dobročinstvo prema drugim osobama važna je osobina koja donosi sreću i odagnava tugu. Ono, dakako, uključuje sadaku, udjeljivanje drugima, kao i svaki oblik pomoganja i činjenja dobra ljudima. Sve ovo smiruje naše srce i grudi nam čini prostranim.   “O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije …

Read More »

Stvari koje pomažu čovjeku u tevbi (pokajanju)

Ono što pomaže čovjeku u tevbi su sljedeće stvari:   1. Iskreni nijet Allahu za kajanje i za sve ostale postupke. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Uzvišeni Allah ne prima djelo koje nije bilo samo radi Njega i kojim se želi Njegovo zadovoljstvo.” (Nesai, 3140, a Albani ga ocjenjuje kao …

Read More »

Blagodat sigurnosti je jedno od najvećih Allahovih blagodati

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (5) Peta vrijednost: Smirenost, sigurnost i uputa   Ustrajni će živjeti u smirenosti i sigurnosti i Uputi.   Fadilet ustrajnosti u vjeri je i to što će ustrajni živjeti u smirenosti, Uputi i potpunoj sigurnosti Milostivog i Samilosnog.   Uzvišeni kaže: “Bit će sigurni …

Read More »

Stav ehli-sunneta o instituciji imameta – vođstva u islamu

Odabir i ustoličenje vrhovnog vođe svih muslimana kolektivna je obaveza ummeta, a na tu obavezu ukazuju Kur’an, sunnet i konsenzus sljedbenika sunneta. Imamet je vrsta ugovora između ummeta, tj. svih muslimana i imama – vođa i predvodnika, čiji je primarni cilj uspostava hilafeta utemeljenog na principima vjerovjesništva, kako bi se …

Read More »

Koji ćemo put odabrati: put traženja opravdanja ili put osude?

Danas je veoma malo onih koji traže opravdanje drugima za njihove postupke, pa i greške, ali je veoma mnogo onih koji bez sigurne, čvrste, provjerene informacije dopuštaju sebi da optužuju druge. Kako je samo ružno vidjeti i slušati ljude kako teške optužbe upućuju na račun drugih, a da im ne …

Read More »

U potrazi za blagošću

Blagost je kruna i ukras čovjeka, ukras svega u čemu se nađe. Ali, danas je blagosti najmanje, pa čak i kod vjernika. Svakodnevno se možemo uvjeriti u to da dominiraju grubost i žestina koji sve više karakteriziraju odnose među supružnicima, rodbinom, prijateljima, članovima porodica… Svaki vjernik treba se oduprijeti virusu …

Read More »

Čuvanje jezika i lijepo ponašanje

● Rekao je Ibrahim: “Ponekad mi duša nešto došaptava, ali me ne spriječi da to izustim, ništa drugo osim bojazan da budem sa tim iskušan.” (El-Gibetu ven-nemimetu, str. 150) ● Rekao je Hasan: “Govorilo nam se da će onoga ko bude korio svoga brata zbog grijeha za koji se on …

Read More »

Kur’anska metodologija pozivanja u činjenju ibadeta jedino Allahu Uzvišenom

Zato što su ljudi u osnovi potvrđivali tevhidur-rububijje, koje proizilazi iz fitre na kojoj su stvoreni i iz njihovog pogleda na svijet, a samo potvrđivanje rububijjeta nije bilo dovoljno za vjerovanje u Allaha niti za izbavljenje od kazne, poziv poslanika je bio skoncentrisan na tevhidul-uluhijje, naročito poziv posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, …

Read More »

Poslanstvo i vjerovanje u Božije poslanike

          Islam je religija i način života usklađen sa razumom i logikom kojom je nas ljude obdario naš Stvoritelj. Nema misterije i dvosmislenosti u posljednjoj božanskoj poruci koja je poslata cijelom čovječanstvu. „Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i …

Read More »

17.Kazali su o Islamu: Patrijarh Partenius III od Aleksandrije

Zbog njegovih višestrukih teoloških aktivnosti i teoloških dijaloga, prozvan je Patrijarh dijaloga. Bio je predsednik Svetskog veća Crkava.[1]Svojim izjavama u kojima je priznao poslanstvo poslanika Muhammeda i Islam kao veru od Boga, zapanjio je pravoslavni svet. O poslaniku Muhammedu,  mir Božiji nad njim, rekao je: „Za mene je Muhammed apostol… …

Read More »