Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Stvari koje pomažu čovjeku u tevbi (pokajanju)

Stvari koje pomažu čovjeku u tevbi (pokajanju)

Ono što pomaže čovjeku u tevbi su sljedeće stvari:
 
1. Iskreni nijet Allahu za kajanje i za sve ostale postupke. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Uzvišeni Allah ne prima djelo koje nije bilo samo radi Njega i kojim se želi Njegovo zadovoljstvo.” (Nesai, 3140, a Albani ga ocjenjuje kao dobar u Essilsiletussahihatu, 52.)
 
2. Da se pokajnik potrudi koliko god je to moguće da učini što više dobrih djela koja će ga učvrstiti na putu dobra i koja će otežati vagu njegovih dobrih djela, a poništiti njegove grehote. Uzvišeni je rekao: Dobra djela zaista poništavaju hrđava (Hud, 114.) A Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “l proprati prijestup dobrim djelom, koje će ga izbrisati.” (Tirmizi, 2053-2054, i drugi, a Albani ga ocjenjuje kao dobar u Sahihul-džami’, 96.)
 
3. Da izbjegava ona mjesta na kojima je činio grijeh i da im se ne vraća.
 
4. Da stalno zamišlja odvratnost grijeha i prijestupa koje je počinio i njihovu štetu za njega, kako na ovom tako i na Onom svijetu.
 
5. Da uništi ona sredstva koja su ga vodila griješenju i kojima je činio grijehe, pa bilo da ih baci ili polomi i da uništi sredstva besposlice.
 
6. Da potraži sebi dobro društvo koje će ga podržati u njegovu nastojanju i koje će ga pomoći u činjenju dobra, a da se prestane družiti sa hrđavim društvom s kojima je imao zajedničku prošlost u griješenju.
 
7. Da ustrajava u spominjanju Allaha u svim situacijama i svakog momenta. Nesumnjivo je spominjanje Allaha jedno od najboljih oružja koja brane i štite od šejtana. Također treba da uči onaj zikr koji je preporu­čen za jutro i večer, prilikom lijeganja u postelju i prilikom buđenja. a koji se prenosi od Poslanika, alejhissalatu vesselam.
 
8. Treba stalno da ima na umu kaznu koja ga može zadesiti svakog trena. Naš Gospodar kaže: l povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. (Ez-Zumer, 54.)

Iz knjige: “Enciklopedija islamskog ponašanja” – Ejmen Ahmed Muzejjen

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …