Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Allah izdržljive voli

Allah izdržljive voli

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (6)
Šesta vrijednost: Allahova ljubav
 
Uzvišeni kaže: “…Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine.” (El-Bekare, 195.)
 
Uzvišeni kaže: “…Allah voli one koji se kaju i one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222.)
 
Uzvišeni kaže: “…i zaista Allah voli one koji Ga se boje.” (Ali Imran, 76.)
 
Uzvišeni kaže: “…a Allah izdržljive voli.” (Ali Imran, 146.)
 
Uzvišeni kaže: “…Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Ali Imran, 159.)
 
Uzvišeni kaže: “… zaista Allah voli pravedne.” (El-Maide, 42.)
 
Ako dobro razmislimo o djelima i svojstvima koja Uzvišeni Allah voli, uočit ćemo da se to odnosi na ustrajne, jer oni su ti koji nastoje upotpuniti svoje ibadete i lijepo ophođenje. Oni su ti koji se mnogo kaju i time pročišćavaju svoju vanjštinu i unutrinu. Bogobojazni su i strpljivi u pokornosti prema Allahu i u odricanju od griješenja.
 
Isto tako, oni se najviše oslanjaju na Allaha i teže ka pravednosti u provođenju propisa i ophođenju prema drugima.
 
U hadisu kudsiji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli da Uzvišeni Allah kaže: “Moj rob Mi se neprestano približava neobaveznim namazima (nafilama) sve dok ga ne zavolim.” (Buhari)
 
Doista, oni koji najviše klanjaju neobavezne namaze, čineći time dobra djela, ustrajni su u Allahovoj vjeri.
 
Molimo Allaha da nas učini da budemo među onima koji Ga istinski vole i koje On voli, i da nas opskrbi plodovima te ljubavi na dunjaluku, a i na ahiretu.
___________________________________________________________________
 
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija
 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …