Home / Uncategorized / Blagodat sigurnosti je jedno od najvećih Allahovih blagodati

Blagodat sigurnosti je jedno od najvećih Allahovih blagodati

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (5)
Peta vrijednost: Smirenost, sigurnost i uputa
 
Ustrajni će živjeti u smirenosti i sigurnosti i Uputi.
 
Fadilet ustrajnosti u vjeri je i to što će ustrajni živjeti u smirenosti, Uputi i potpunoj sigurnosti Milostivog i Samilosnog.
 
Uzvišeni kaže: “Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s širkom (mnogoboštvom) ne miješaju; oni će biti na Pravom putu” (El-En‘am, 82.)
 
Imenicu “zulm” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, protumačio je da se odnosi na širk, argumentirajući riječima Allahovog iskrenog roba Lukmana, kad se obratio svome sinu, kazavši mu: “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim; mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.” (Lukman,13.; hadis bilježi Buhari.)
 
Dakle, najveća nepravda je pripisati Allahu sudruga (širk).
 
Riječi Uzvišenog: “Oni koji vjeruju, i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju“, odnose se na ustrajne robove, koji svoje robovanje nisu mješali sa širkom.” (Buhari)
 
Ostali su ustrajni na tevhidu, kao što smo već i spomenuli.
 
Za riječi Uzvišenog: أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ učenjaci kažu: Živjet će u sigurnosti shodno jačini njihove ustrajnosti na ispravnom tevhidu i odricanju od griješenja koje odvodi u pridruživanje Allahu sudruga.
 
Pokornost je Allahova tvrđava; ko u nju uđe, bit će zaštićen od svih dunjalučkih i ahiretskih nedaća, a ko je napusti – bit će izložen raznim nesrećama koje će ga spopadati u onoj mjeri koliko je utonuo u grijehe. Nikako se neće moći osloboditi tih neprilika. Ko je bogobojazan i pokoran Allahu, od svake neprijatnosti bit će zaštićen, dok je griješnik izložen svim tim neprilikama koje mu ulivaju strah u srce.” (El-Dževabu-l-Kafi, str.120.)
 
Blagodat sigurnosti je jedno od najvećih Allahovih blagodati, pa ako nestane sigurnosti – nastat će veliki nered u svim društvenim, ekonomskim i naučnim segmentima života.
 
Uzvišeni kaže: “Neka se oni Gospodaru Hrama ovoga klanjaju, koji ih gladne hrani i od straha brani.” (Kurejš, 3-4.)
 
Uzvišeni Allah ih poučava da Mu se ljudi na ovoj blagodati zahvaljuju i da Njemu samo robuju.
 
U hadisu se bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko osvane siguran na svome putu (u svome narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan, tome kao da je dato svo dunjalučko bogatstvo!” (Tirmizi, Sahihu-l-Džami, br. 6.042.)
 
Riječi Uzvišenog: وَهُمْ مُهْتَدُونَ “Oni će biti na Pravom putu”, znače: Oni će biti smireni i sigurni na Sudnjem danu i upućeni na ovome svijetu u sve segmente života, živjet će najljepšim životom, njihove riječi i djela bit će usmjereni ka svemu u čemu se nalazi svako ovodunjalučko i ahiretsko dobro.
 
Upitan je Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se smilovao, u vrijeme još dok je bio u zatvoru:
“Ako te više ne sretnemo, kome ćemo se obratiti?”
“Obratite se Abdulvehhabu el Verraku!”
Rekoše mu: “Doista, on ne posjeduje mnogo znanja”.
Potom reče Ahmed: “On je dobar i pobožan čovjek i takav poput njega je uspješan i blizu istini u donošenju fetvi (uvezi šerijatskih pitanja, op. prev).”
 
Uzvišeni Allah kaže: “A ko u Allaha vjeruje, On će uputiti njegovo srce, a Allah sve dobro zna.” (Et-Tegabun, 11.)
 
Uzvišeni Allah nas je obavijestio da svako ko istinski vjeruje onako kako mu je naređeno i čvrsto je uvjeren u ono što iman zahtijeva od obaveza da se ispune, biva glavni i najveći uzrok upute Allahove u svim njegovim stanjima, postupcima, riječima i djelima. (Tefsir Es-S‘adi, opširnije)
 
Uzvišeni kaže: “One koji se budu zbog nas borili mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (El-Ankebut, 69.)
 
Uzvišeni Allah obećava svakome ko se bude trudio da ostane ustrajan u Njegovoj vjeri i slijeđenju Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta i bude tragao za šerijatskim znanjem i drugim dobrim djelima, da će ih On uputiti najboljim i najkraćim putevima koji vode Njegovom zadovoljstvu na ovome svijetu i u Džennetu, a to će postići samo putem istinske spoznaje Njega, subhaneh, slijeđenjem onoga što On naređuje i pozivanjem Njemu.
 
Blago se ustrajnim u zaštiti i sigurnosti u slijeđenju upute Milostivog koju im On garantira na ovome, a i na budućem svijetu.
 
 
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ljudi otišli na Mjesec, a vi…

„Ljudi otišli na Mjesec, a vi raspravljate o…“, i onda ide nabrajanje pojedinačnih propisa, poput …