Home / Islam (page 22)

Islam

Da li Islam briše grehe koji su počinjeni pre Islama?

Pitanje: Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja – tj. pre nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Doneo je ovaj novac sa sobom i napravio je veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da …

Read More »

4. Rekli su o Islamu: Angelika Neuwirth – nemački naučnik i univerzitetski profesor

Anđelika Nojvirt, nemačka naučnica i univerzitetski profesor, predsjedavajuća katedre za Arapske studije na berlinskom Freien Univerzitetu. Od 1977. do 1983. godine, radila je kao gostujući profesor na Univerzitetu Jordana u Amanu. Od 1994. do 1999. godine bila je direktor Njemačkog orijentalnog instituta u Bejrutu i Istanbulu. Član je Nacionalne akademije nauka Leopoldina. …

Read More »

Strah od džina i đavola

Ljudski strah se deli na tri vrste: Prvi je prirodni strah, kao što je strah od neprijatelja ili zveri itd. Ova vrsta straha nije pokuđena. Ova vrsta straha prisutna je kod svih ljudi. Pa čak i kod Allahovih (Božijih) Poslanika. Kaže Uzvišeni Allah (Bog) o Mojsiju, mir nad njim. “I …

Read More »

Reinkarnacija duše – stav Islama o tome

Značenje reinkarnacije duše: To je uverenje da duše prelaze iz tela posle smrti u druga tela da bi se u njima nastanila. Ako čovek bude loš, njegova duša prelazi u telo neke životinje i to je kazna za njega, a ako je bio dobar, njegova duša prelazi u drugog čoveka …

Read More »

2. Rekli su o Islamu: Allen S. Maller – američki reformski rabin

Američki reformski rabin. Godine 1967. postao je duhovni vođa Temple Akiba, zajednice reformskih jevreja. Alen Maler diplomirao je na Univerzitetu UCLA, te na jevrejskom Union Collegu. Predavao je na Gratz Collegu u Filadelfiji, Union Collegu, Judaism Univerzitetu i Univerzitetu Loyola Marymount u Los Angelesu. Alen Maler je bivši predsjednik Southern …

Read More »

Proslavljanje nemuslimanskih praznika i učestvovanje u njima

Praznici zajednica, naroda i religija smatraju se simbolom i obeležjem njihovih verskih uverenja. Nema naroda niti zajednice a da nemaju praznika koji proslavljaju i pri tome praktikuju određene obrede shodno tome kako su zabeleženi u njihovim verovanjima. Na to je ukazao i sam Poslanik Muhammed, alejhi selam, kada je rekao: …

Read More »

Lečenje seksualnih problema

Poslanik Muhammed, alejhi selam (mir nad njim), je lečio probleme ovakve vrste tako što je podsticao na brak u ranoj mladosti. Takođe je onoga koji nije bio u mogućnosti da se oženi podsticao da posti i time naglasio kako se trebaju zatvoriti svaka vrata koja vode ka razbuktavanju strasti. Jedna …

Read More »

Problema alkoholizma i opojnih sredstava

Ceo svet pati od problema alkohola i opojnih sredstava. Islam je veoma strog u borbi protiv ovih počasti te je zabranio sve ono što utiče na gubljenje razuma bez obzira koliko se razlikovala njihova imena i ono na što se ta imena odnose. Uzvišeni (Allah) Bog kaže: O vernici, vino …

Read More »

Čistoća i ulepšavanje

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je podsticao da se održava čistoća tela, odeće i doma. Poslanik je voleo lep miris, a prezirao je ružan. Njegovi saveti po tom pitanju su sledeći: „Ko od vas ima kosu, neka je uređuje.“[1] „Tri su stvari koje treba da radi svaki musliman: kupanje na …

Read More »

Vreme

Vreme je život. Allah (Bog) se zaklinje nekim od perioda vremena što ukazuje na njegovu vrednost. On se takođe zaklinje zorom, jutrom, noću i danju. Božiji Poslanik Muhammed, mir nad njim, je rekao: „Dve blagodati koje mnogo ljudi zanemaruje su zdravlje i slobodno vreme.“[1] Takođe je kazao: „Čovek na Sudnjem …

Read More »