Home / Tekst / Psihologija i pedagogija / Problema alkoholizma i opojnih sredstava

Problema alkoholizma i opojnih sredstava

Ceo svet pati od problema alkohola i opojnih sredstava. Islam je veoma strog u borbi protiv ovih počasti te je zabranio sve ono što utiče na gubljenje razuma bez obzira koliko se razlikovala njihova imena i ono na što se ta imena odnose.

Uzvišeni (Allah) Bog kaže: O vernici, vino i kocka i idoli i strelice za gatanje su odvratne stvari, đavoljevo delo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. (Kur’an, poglavlje El-Maida, 90.)

Rekao je Božiji Poslanik, mir nad njim: „Sve ono što opija u velikim količinama i u malim je zabranjeno.“[1]

I rekao je: „Svako piće koje opija je zabranjeno.“[2]

U ovo ulaze sve vrste opojnih sredstava.

I rekao je: „U Raj neće ući notorni pijanica.“[3]

I rekao je: „Nemojte piti alkohol jer je on ključ svakog zla.“[4]

Prenosi se od Ummu-Seleme, da je kazala:

Poslanik Muhammed, mir nad njim, je zabranio sve ono što opija i što uzrokuje slabost.“[5]

Tj. sve ono što prouzrokuje apatiju, a apatija je neosetljivost, slabost, opuštenost tela i nereagovanje na vanjske faktore, a bez sumnje, sve ovo navedeno prouzrokuju droge i opojna sredstva.


“Muhammed, Božiji Poslanik”,   dr. Ahmed b. Osman El Mezjed,

izvor: islamhouse.com/sr

[1]Hadis, beleži Ahmed, br. 6271., i Ebu Davud, br. 3196.

[2]Hadis, beleži Buhari, br. 5157., i Muslim, br. 3727.

[3]Hadis, beleži Ahmed, br. 6251., i Nesai, br. 5577., i Ibn Madže, br. 3367.

[4] Hadis, beleži Ibn Madže, br. 3362.

[5] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 3201., i Ahmed, br. 25416.

About Islam

Pogledaj takođe

Odgoj djece: Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom (2)

Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom Koncept povezivanja naše djece sa Uzvišenim Allahom je veoma važan …