Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Lečenje seksualnih problema

Lečenje seksualnih problema

Poslanik Muhammed, alejhi selam (mir nad njim), je lečio probleme ovakve vrste tako što je podsticao na brak u ranoj mladosti. Takođe je onoga koji nije bio u mogućnosti da se oženi podsticao da posti i time naglasio kako se trebaju zatvoriti svaka vrata koja vode ka razbuktavanju strasti. Jedna od stvari je zabrana osamljivanja sa ženama strankinjama i gledanje u njih. Takođe je kroz razgovor sa mladićima upozoravao na opasnost i ružnoću bluda.

Rekao je Božiji Poslanik Muhammed, mir nad njim: „O skupino mladića, ko od vas ima mogućnosti neka se oženi, jer mu to pomaže u obaranju pogleda i čuvanju spolnog organa. Ukoliko neko ne može da se oženi neka posti jer mu je to zaštita.“[1]

I rekao je: „Ako vam dođe neko čijom ste verom i ponašanjem zadovoljni, oženite ga. Ukoliko tako ne postupite, na Zemlji će zavladati velika smutnja i nered.“[2]

 I rekao je: „Neka se niko ne osamljuje sa ženom ukoliko tu nije prisutan njen mahrem[3].[4]

Kada je upitan o gledanju u žene Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Okreni svoj pogled.“[5]

I rekao je: „Bludnik u trenutku dok čini blud nije vernik.“[6]

Prenosi se da je jedan mladić došao Božijem Poslaniku, mir nad njim, i rekao: „Božiji Poslaniče! Dozvoli mi da počinim blud!“ Prisutni kod Božijeg Poslanika, mir nad njim, okrenuše mu se i počeše ga kritikovati. Božiji Poslanik, mir nad njim, mu reče: „Priđi.“ Mladić mu priđe.

„Sedi.“ – reče Božiji Poslanik, mir nad njim. Nakon što je seo pored Božijeg Poslanika, upita ga: „A da li bi voleo da neko čini blud s tvojom majkom?!“„Ne, tako mi Boga! Sačuvao me Bog toga!“ – odgovori mladić. „Takođe, ni drugi ljudi ne vole da se to čini sa njihovim majkama. A voliš li da se to čini sa tvojom ćerkom?“ – ponovo ga upita Božiji Poslanik. „Ne, tako mi Boga! Sačuvao me Bog toga!“ – odgovori mladić, na što mu Božiji Poslanik, mir nad njim, reče: „Takođe, ni drugi ljudi ne vole da se to čini s njihovim ćerima!“

Ponovo ga upita Božiji Poslanik, mir nad njim: „Da li bi voleo da to neko čini sa tvojom sestrom?“ „Ne, tako mi Boga! Sačuvao me Bog toga!“ – odgovori mladić. Božiji Poslanik, mir nad njim, je nastavio dalje da ga pita, a mladić bi uvek davao isti odgovor, sve dok mu, na kraju, Božiji Poslanik nije stavio ruku na njega i proučio: „Gospodaru moj! Oprosti mu grehe, očisti njegovo srce i sačuvaj njegovo stidno mesto od grešenja!“ Nakon toga, mladić se više nikada nije osvrtao ni na šta.[7]

Kada je u pitanju homoseksualnost, u Islamu je ona na većem stepenu zabrane od bluda. Rekao je Božiji Poslanik, mir nad njim: „Bog je prokleo onoga ko radi ono što je radio narod poslanika Luta. Bog je prokleo onoga ko radi ono što je radio narod poslanika Luta. Bog je prokleo onoga ko radi ono što je radio narod poslanika Luta.“[8]


“Muhammed, Božiji Poslanik”,   dr. Ahmed b. Osman El Mezjed,

izvor: islamhouse.com/sr

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 4677., i Muslim, br. 2485.

[2] Hadis, beleži Tirmizi, br. 1005.

[3] Muž, sin, brat, otac, svekar, sestrić, bratanac – tj. onaj za koga joj je udaja zauvek zabranjena.

[4] Hadis, beleži Buhari, br. 2784., i Muslim, br. 2391.

[5]Hadis, beleži Ebu Davud, br. 1836.

[6] Hadis, beleži Buhari, br. 2295., i Muslim, br. 86.

[7] Hadis, beleži Ahmed, br. 21185.

[8] Hadis, beleži Ahmed, br. 2763.

About Islam

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …