Home / Islam (page 20)

Islam

Slanje Božijih Poslanika je razumna obaveza

Slanje Božijih poslanika je razumna obaveza. Ljudska priroda i razum navode nas da prihvatimo postojanje Tvorca, koji zaslužuje da bude obožavan. Međutim, opis i kakvoća obavljanja ibadeta[1] Allahu ne može da se spozna nikako drugačije osim posredstvom Uzvišenog Allaha, jer upravo je Allah onaj koji ima najveće pravo da opiše …

Read More »

Zašto Allah hvali sam Sebe u Kur’anu?

Pitanje: Ja ne preispitujem ono što je Allah naveo u Kur’anu ali radi mog znanja želim da znam, zašto Allah Sebe hvali u Kur’anu i zašto Ga hvalimo u molitvi? Allah nije potreban hvale od ljudi, ko smo mi?! Kao na primer u namazu kada kažeš: „Allah čuje onoga ko …

Read More »

Propis i mudrost višeženstva

Pitanje:  Bio sam na putu da postanem musliman. Došao sam na ovu stranicu da saznam kako da postanem musliman, na taj način sam saznao mnogo o religiji što ranije nisam znao, i to me je nekako uznemirilo i gotovo razočaralo. Žao mi je što se tako osećam ali to je …

Read More »

Zašto je islam uspešan i u ovom modernom svetu?

Pitanje: Zašto je Islam nastavio da bude tako uspešan i u modernom svetu? Odgovor: Hvaljen neka je Allah/Bog!  Islam je ostao uspešan u razvijenom svetu, jer poziva u pridržavanju prirode ljudi, i ističe najbolje ljudske osobine, kao što su: tolerancija, ljubav, milost, istinoljubivost i iskrenost. Islam podučava ljude i uzdiže ih …

Read More »