Home / Tekst / Odgovori na zablude o islamu / 10. Kazali su o Poslaniku Muhammedu – Thomas Carlyle – škotski istoričar

10. Kazali su o Poslaniku Muhammedu – Thomas Carlyle – škotski istoričar

„Da li ste ikada videli da lažov uspostavi i toliko proširi svoju veru? Lažov ne može kuću od čerpića da napravi, jer ako ne zna karakteristike kreča, maltera, zemlje i sličnog, onda ono što on gradi nije kuća, već obična hrpa šupljina i smesa raznih materijala. I ne može da se očekuje da će ta kuća da ostane uspravna na svojim temeljima čak dvanaest vekova i da će da je naseljavaju dve stotine miliona ljudi. Nasuprot, može da se očekuje da se ona iz temelja sruši i da joj traga nestane. Sa sigurnošću tvrdim da svaki čovek, ukoliko želi da ga njegovi sledbenici ne napuste, mora da se pridržava svih stvari u skladu sa prirodnim zakonima. Nevernici u njegovom vremenu nisu bili u stanju da rašire laž iako su je toliko ukrašavali da drugi o njoj pomisle da je sušta istina. Nemoguće je bilo da obmanu tolike ljude – narode i čitavu zajednicu – sa tolikim zabludama…“ (Tomas Karlyle)

Karlyle je takođe rekao:

„Velika je sramota za svakog da, u ovom dobu, sluša kvalifikacije da je islam lažna vera i da je Muhammed varalica i lažov. Moramo da se suprotstavimo ovim besmislenim i sramotnim izmišljotinama, jer misija koju je ispunio taj Poslanik, još uvek je, dvanaest vekova posle, svetiljka vodilja za stotine miliona ljudi koje je Bog stvorio kao što je i nas stvorio. Zar neko misli da je ova vera, po kojoj žive i umiru neprebrojivi milioni ljudi, laž i prevara!? Što se mene tiče, ne mogu sebi nikada da dopustim takvo razmišljanje! Pa, zar da se tzv. ‘laž i prevara’ na ova ovaj način podvale Božijim stvorenjima i da budu ovako prihvaćeni? Onda su ljudi ništa drugo do pravi bezumnici i ludaci, a njihov život obična je igra i besmislenost. Bolje je bilo da nisu ni stvoreni!“

Thomas Carlyle – škotski istoričar

Odlomak iz knjige „Neporecivi argumenti o istinitosti poslanstva Muhammeda mir nad njim“.[1]

[1] http://islamhouse.com/sr/books/2786508/

About Islam

Pogledaj takođe

11. Kazali su o Islamu: Edward Denison Ross – britanski orijentalista i jedan od vodećih svetskih lingvista

Kazao je: „Dobro je za sve one koji proučavaju Kur’an da shvate da njegov tekst …