Home / Islam (page 18)

Islam

Objašnjenje biblijskog izraza “Božiji Sin”

      U Bibliji, izraz „sin“ je bio korišćen kada se govorilo o mnogim ranijim poslanicima, mnogo pre Isusa, mir nad njim. Narod Izrailj je, na primjer, bio zvan „Božijim Sinom“ u jednoj od Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj. (Izlazak …

Read More »

DOKAZI POSTOJANJA STVORITELJA

Intuitivna istina Ti (čoveče) postojiš… I ovaj svemir prepun Božijih stvorenja, postoji. Stoga: Tvoj Gospodar je i Gospodar svemira, sve se Njemu kreće, nad svim vlada, svime upravlja i, nema sumnje, On postoji. Uzvišeni Bog kaže: „Zar se može sumnjati u Allaha[1], Stvoritelja nebesa i Zemlje?“ (Kur’an, 14:10) Jednom davno …

Read More »

Činjenice o masoneriji i cionizmu

Masonerija je tajna jevrejska organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael. Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgrade Solomonov …

Read More »

18.Kazali su o Islamu: Lav Nikolajevič Tolstoj

Bio je ruski književnik i mislilac, jedan od najvećih svetskih romanopisaca. “Tolstoj je bio zagovornik slobodnjačkog hrišćanskog anarhizma koji se, po njegovim rečima, temeljio na onome što je rekao Isus Hrist umesto na crkvenim naukama, stoga je i poricao Isusovo božanstvo i uskrsnuće.“[1]Ruska Pravoslavna crkva 1901. godine objavila je Tolstojevo crkveno …

Read More »

17.Kazali su o Islamu: Patrijarh Partenius III od Aleksandrije

Zbog njegovih višestrukih teoloških aktivnosti i teoloških dijaloga, prozvan je Patrijarh dijaloga. Bio je predsednik Svetskog veća Crkava.[1]Svojim izjavama u kojima je priznao poslanstvo poslanika Muhammeda i Islam kao veru od Boga, zapanjio je pravoslavni svet. O poslaniku Muhammedu,  mir Božiji nad njim, rekao je: „Za mene je Muhammed apostol… …

Read More »

Zašto islam ne priznaje božanstvenost Isusa?

Kur’an kaže: „Reci: „O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci da …

Read More »

Da li muslimani obožavaju Kabu?

Kaba je samo kibla tj. smer prema kojem se muslimani okreću tokom svojih svakodnevnih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, jedinog istinskog Boga, i samo se Njemu …

Read More »

16.Kazali su o Islamu: Laura Veccia Vaglieri – italijanski orijentalista

Bila je italijanski orijentalista. Kćerka slavnog arheologa Dante Vaglieria. Studirala je na Univerzitetu u Rimu. Laura je pionir arapskih i islamskih studija u Italiji. Radila je kao profesor na Institutu Universitario Orientale u Napulju. Na kongresu evropskih muslimana u Ženevi 1935. godine, učestvovala je kao jedini nemuslimanski učesnik. To je …

Read More »