Home / Tekst / Odgovori na zablude o islamu / 16. Kazali su o Islamu: Papa Karol Jozef Vajtula – bivši poglavar katoličke crkve

16. Kazali su o Islamu: Papa Karol Jozef Vajtula – bivši poglavar katoličke crkve

Karol Jozef Vajtula je rođen u Poljskoj. Bio je Vrhovni poglavar katoličke crkve od 1978. do 2005. godine. U svojoj knjizi Crossing the Threshold of Hope (Prelazeći prag nade), o muslimanima je napisao:

„U deklaraciji Nostra Aetate nalazimo: ’Crkva ima visoko mišljenje o muslimanima, koji obožavaju jednog Boga (Allaha), živog i samopostojećeg, milostivog i svemoćnog, Tvorca neba i zemlje’ (Nostra Aetate 3). Kao rezultat njihovog monoteizma, ljudi koji veruju u Allaha posebno su nam bliski.”[1]

Zatim dodaje:

„Religioznost muslimana zaslužuje poštovanje. Na primer, nemoguće je ne diviti se njihovoj odanosti prema molitvi. Slika onih koji veruju u Allaha, koji ne obraćajući pažnju na vreme i mesto, padaju na svoja kolena i utope se u molitvi, ostaje uzor za sve one koji pozivaju pravog Boga, a posebno za one hrišćane koji nakon što napuste svoje velelepne katedrale, mole se samo malo ili nimalo.”[2]

[1] Jon Paul II, Crossing the Threshold of Hope, Alfred A. Knoupf, New York 1994. str. 91.

[2] Isto, str. 93.

About Islam

Pogledaj takođe

11. Kazali su o Islamu: Edward Denison Ross – britanski orijentalista i jedan od vodećih svetskih lingvista

Kazao je: „Dobro je za sve one koji proučavaju Kur’an da shvate da njegov tekst …