Home / Islam (page 27)

Islam

Jednakost i pravo u Islamu

Jednakost i pravo u Islamu Arapi su pre poslanstva Muhammeda, mir nad njim, bili različitih plemena, ubijali su se međusobno i porobljavali su jedni druge, tiranija je bila zakon koji je vladao ovim plemenima. Ljudi nisu bili jednaki u tom periodu, nego su bogatiji iskorištavali prava u potpunosti, a robovi …

Read More »

Šta je vladar hrišćanske Abesinije rekao o Poslaniku Muhammedu?

Vladar Abesinije kao primer za upoznavanje Poslanika U kazivanju koje govori o iseljavanju sledbenika Božijeg poslanika Muhammeda, mir nad njim, u Abesiniju nakon što su bili izloženi raznim iskušenjima i poteškoćama, spominje se ono što obuhvata misija Poslanika, mir nad njim, kao što je lepo ponašanje, briga o ljudskim pravima …

Read More »

Šta je Herakle, vladar Vizantije rekao o Poslaniku Muhammedu?

Vladar Vizantije kao primer za upoznavanje Poslanika Običaj Poslanika, mir nad njim, je bio da šalje pisma vladarima i da ih poziva u verovanje u jednog Boga i Sudnji dan, kao i to da je on poslednji Poslanik kojeg je Bog Uzvišeni poslao. Jedan od takvih vladara kojima je Poslanik, …

Read More »

Poslanici su braća po veri

Svi verovesnici su braća i njih je Bog poslao kako bi ljudima ukazali na pravi put i kako bi ih izveli iz tame na svetlo. Zbog toga je Uzvišeni Bog verovanje u njih učinio uslovom i temeljom imana-verovanja. Uzvišeni kaže: Recite: Mi verujemo u Allaha i u ono što je …

Read More »

Medinska povelja – prvi pisani ustav

Neke od tačaka Medinske povelje: “Ovo je spis Muhammeda Verovesnika sastavljen između muslimana iz Kurejša i Jesriba i onih koji ih slede i onih koji im se priključe i koji se bore sa njima. 1. Oni čine jednu zajednicu mimo ostalih ljudi. 2. Vernici, zaista, neće ostaviti svog člana pod …

Read More »

Isus – šta Islam kaže o njemu?

Iskrenom tragaocu za mudrošću… „...Ti ćeš, sigurno, naći da su vernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ”Mi smo hrišćani”, zato što među njima ima sveštenika i monaha i što se oni ne ohole. Kada slušaju ono što se …

Read More »

Priroda Boga u hrišćanstvu

Uvodna pitanja: 1. Koja je Božija priroda u hrišćanstvu? 2. Da li je Bog jedan ili ih je trojica (Trojstvo)? 3. Da li je Isus isto što i Bog? 4. Da li je Isus Bog ili deo Boga? 5. Da li je Isus sin čovečiji ili sin Božiji? 6. Ko …

Read More »