Home / Tekst / Verske teme / Sira (Istorija) / Medinska povelja – prvi pisani ustav

Medinska povelja – prvi pisani ustav

Neke od tačaka Medinske povelje:

“Ovo je spis Muhammeda Verovesnika sastavljen između muslimana iz Kurejša i Jesriba i onih koji ih slede i onih koji im se priključe i koji se bore sa njima.

1. Oni čine jednu zajednicu mimo ostalih ljudi.

2. Vernici, zaista, neće ostaviti svog člana pod teretom obaveza (duga i porodice), a da ga uz dobročinstvo ne pomognu.

3. Bogobojazni vernici trebaju da budu protiv nasilnika među njima, ili onog ko čini bilo koju vrstu nepravde, greha, neprijateljstva, ili onog ko širi smutnje među vernicima. Svi moraju da budu protiv takvog makar on bio dete nekog od njih.

4. Vernik ne sme, zbog nevernika, da ubije vernika. On ne sme da pomogne neverniku protiv vernika.

5. Vernici su, uistinu, jedni drugima pomagači i zaštitnici, mimo ostalih ljudi.

6. Oni Jevreji koji su članovi naše države, stiču pravo na našu pomoć i podršku. Niko im neće nepravdu činiti, niti (nekom) pomoći protiv njih.

7. Bogobojazni vernici se nalaze na najlepšoj i najispravnijoj uputi.

8. Jevreji trebaju da dele troškove sa vernicima dokle god budu pod ratnim dejstvom.

9. Jevreji plemena Benu ‘Auf čine zajednicu s vernicima. Jevreji imaju svoju veru, a muslimani imaju svoju. Ovo važi za njih same, a i njihove štićenike. Onaj koji čini nasilje, ili onaj koji greši, neće upropastiti nikog osim sebe i svoju porodicu.

10. Na Jevrejima je da podmiruju svoje troškove, a na muslimanima da podmiruju svoje.
11. Potpomagaće se (svi) međusobno protiv neprijatelja potpisanika ove povelje, pa će jedni druge da postiču na činjenje dobra, a ne na činjenje zla.

12. Za sve razmirice i nesuglasice između potpisnika ove povelje, za koje postoji bojazan da bi mogle prouzrokovati smutnju, treba se obratiti Bogu i Njegovom poslaniku Muhammedu.

13. Među njima (potpisanicima povelje) mora biti međusobno potpomaganje protiv onog ko napadne Jesrib (Medinu).

14. Ova povelja neće zaštiti nasilnike i grešnike od odgovornosti. Siguran je onaj koji izađe iz Medine i onaj koji ostane u njoj, samo ne oni koji nepravdu ili greh učine, a Bog je sa onim koji dobročinstvo čini i koji je bogobojazan a Muhammed je Božiji Poslanik.”

Iz knjige:  “Muhammed Božiji Poslanik”,   dr. Ahmed el-Mezjed

www.islamhouse.com/sr

About Islam

Pogledaj takođe

Poniznost i skromnost Allahovog poslanika Muhammeda

Kada se za nekog čovjeka kaže da je ponizan, to znači da je on, i …