Vreme

Vreme je život. Allah (Bog) se zaklinje nekim od perioda vremena što ukazuje na njegovu vrednost. On se takođe zaklinje zorom, jutrom, noću i danju. Božiji Poslanik Muhammed, mir nad njim, je rekao: „Dve blagodati koje mnogo ljudi zanemaruje su zdravlje i slobodno vreme.“[1]

Takođe je kazao: „Čovek na Sudnjem danu neće pomeriti svoje noge dok ne bude upitan o četiri stvari: o životu – kako ga je proveo, o znanju – kako je postupao sa njim, o imetku – kako ga je stekao i gde ga je potrošio i o telu – kako ga je koristio.“[2]

Podstičući na to da se život provede radeći dobra dela Poslanik Muhammed, mir nad njim, je kazao: „Iskoristi pet stvari pre drugih pet: život pre smrti, zdravlje pre bolesti, slobodno vreme pre zauzetosti, mladost pre starosti i bogatstvo pre siromaštva.“[3]


Iz knjige: “Muhammed Božiji Poslanik”.

www.islamhouse.com/sr

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 5933., i Tirmizi, br. 2226.

[2] Hadis, beleži Tirmizi, br. 2341., i Darimi, br. Br. 536.

[3] Hadis, beleži Hakim, br. 7846.

About Islam

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …