Home / Tag Archives: slajd (page 63)

Tag Archives: slajd

Želim da se oženim, ali za brak je potrebno mnogo novca!?

Uzvišeni Allah stvorio je ljudski rod od čovjeka i žene i učinio da jedno bez drugoga ne mogu. Zato im On Uzvišeni naređuje brak kao jedini prirodni način njihovog udruživanja. Uzvišeni kaže: “Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene…” (En-Nisa’, 3) Brak je Sunnet i praksa Poslanika i vjerovjesnika. …

Read More »

Zašto brak?

Uzvišeni Allah kaže: „I jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Er-Rum, 21.) Uzvišeni Allah usadio je u našu prirodu skup nagona …

Read More »

Neophodnost primjene islamskog porodičnog prava u našim životima

Islam je prirodna vjera koja obuhvata sve segmente ljudskog života. Uzvišeni Allah htio je da islam bude sistem za cjelokupan čovjekov život u svim njegovim aspektima. Nije ga učinio samo čistim emocionalnim vjerovanjem otrgnutim od realnog domena ljudskog egzistiranja, već je učinio da duboko zadire i u sve sfere društvenog, …

Read More »

Razumijevanje demokratije u islamu

Pitanje: Čuo sam da je pojam demokratija potiče iz islama. Da li je to ispravno i kakav je propis promocije demokratije? Odgovor: Hvala Allahu. Prvo: Demokratija nije riječ arapskog porijekla, nego potiče iz grčkog jezika. Sastoji se iz dvije riječi: Demos-narod i Kratia-vlast. Na osnovu ovog, zaključuje se da demokratija …

Read More »

Kontroverza iskonskog greha

     Prema objašnjenju ove dogme, Adam je učinio greh jer je bio neposlušan Bogu; jeo je sa zabranjenog drveta (drveta znanja dobra i zla, kako piše u Knjizi Postanja 2:17).[1]  Usled toga, i prema hrišćanskoj teologiji, svi potomci Adama nasledili su Adamov greh, što znači da se sva ljudska bića …

Read More »

Šta znamo o Kur’anu? 

Mjesec u kojem je objavljen Kur’an je ramazan. Noć u kojoj je počelo objavljivanje Kur’ana je «Lejletul kadr». Noć Kadr je skrivena u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. Ta noć je vrijednija od hiljadu mjeseci! Kur’an ima 114 sura ili poglavlja. Kur’an ima 6236 ajeta. Prvi broj šest označava šest …

Read More »

21. Kazali su o Islamu: George Alfred Leon Sarton, 1884–1956

George Alfred Leon Sarton, 1884–1956 Belgijsko-američki hemičar i istoričar koji se smatra utemeljivačem discipline istorije nauke. Njegovo najznačajnije delo  jeste “Uvod u istoriju nauke” koje se sastoji od tri toma i 4296 stranica. U svom delu The Life of Science (Život Nauke), o poslaniku Muhammedu, alejhi selam, napisao je: „Oko 610. …

Read More »

20. Kazali su o Islamu: Dr John Wiliam Draper, 1811–1882

Dr John Wiliam Draper, 1811–1882. Američki, (Englez po rođenju), naučnik, filozof,  lekar, hemičar, istoričar i fotograf. Godine 1840. Drejper je postao prvi čovek koji je uradio fotografije astronomskih objekata pa se smatra prvim astrofotografom u svetu. Bio je prvi predsednik Američkog hemijskog društva od 1876. do 1877. god. i osnivač Njujorškog …

Read More »

U Iranu jevreji imaju više prava od muslimana

Španske dnevne novine IBS prenijele su izvještaj dopisnika francuskog lista Le Figaro, koji je prenio neke detalje svoga života koji je proveo u okrilju vladavine šiijskog režima u Iranu par mjeseci pred kraj vladavine aktuelnog iranskog predsjednika Hasana Ruhanija. Dopisnica francuskog lista, koja je više od deset godina živjela u …

Read More »