Home / Tag Archives: slajd (page 50)

Tag Archives: slajd

16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

Kao što su tragovi značenjā Allahovih imena i svojstava vidljivi i prepoznatljivi u stvaranju i uređenju kosmosa, isto tako i vjerovanje u ta imena i svojstva (kod iskrenog pojedinca) luči pozitivne tragove u ibadetu i vjeri. Komentar: Uzvišeni Allah je Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara ono što želi, On …

Read More »

Zbog čega je plakao Omer ibn Abdul-‘Aziz?

Omer ibn Abdul-‘ Aziz se popeo na minber nakon što je izabran za halifu, pa je rekao: “O ljudi, tako mi Allaha, nisam potajno priželjkivao položaj halife niti sam to javno ičim pokazivao. Kome od vas to nije po volji, ja ga oslobađam prava na pokornost i poslušnost halifi. Zato …

Read More »

150 načina kako biti dobar prema majci

Duboko sam razmišljao o onima koji su od Uzvišenog Allaha upućeni da budu poslušni svojim majkama, i postalo mi je jasno da do takvog stanja, zapravo, nije teško doći, te da napori koje su uložili u postizanje zadovoljstva njihovih majki nisu bili nemogući. Duboko sam razmišljao i o saznanju kako …

Read More »

106 razloga zbog kojih smo izabrali Islam !

Allahovа jednoća:       Ja sam prihvatio religiju islam jer je islam jedina religija na Zemlji koja snažno propovijeda i poštuje koncept jedinog istinskog Boga. U islamu je smisao jednog Boga veoma jasan i cijela njegova osnova zasniva se na monoteizmu. – Krnelio Sabado, Adam, Filipini. Bog nema boga:       Naučila …

Read More »

Siromašni namjesnik i kesa zlatnika

Se’id ibn ‘Amir, r.a., je bio jedan od najpobožnijih i najskromnijih ashaba. Halifa Omer ibnul-Hattab, r.a., ga je pozvao i ponudio mu da ga postavi za namjesnika pokrajine Hims, što je Se’id ibn ‘Amir, r.a., odbio. Omer mu reče: “Zar ćete hilafet i emanet obaveza koje on sa sobom nosi …

Read More »

15. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova svojstva savršenstva

Sva Allahova svojstva su svojstva uzvišenosti i savršenstva, vid veličanja i pohvale Uzvišenog Allaha, i ona su tevkifi prirode, tj. precizno su definirana Objavom. Oblast koja tretira Allahova svojstva opširnija je i veća od oblasti koja tretira Allahova imena, dok je oblast informiranja o Allahu daleko opširnija od obje spomenute …

Read More »

14. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova lijepa imena

Sva Allahova imena su lijepa, bez obzira spomenula se ona posebno, dakle kao zaseban izraz, ili došla u vezi s drugim riječima i pojmovima. Ispravno vjerovanje u Allahova imena podrazumijeva tri stvari: (1) vjerovati u svako Allahovo ime (kao pojam), (2) vjerovati u ono na što ime ukazuje, (3) vjerovati …

Read More »

Berićet je u dobročinstvu prema roditeljima

Imam Et-Taberani zabilježio je predaju od Tavusa ibn Kejsana koji je rekao: ”Neki Benu Izraelćanin imao je četvericu sinova i nakon izvjesnog vremena, razbolio se. Jedan od njegovih sinova rekao je svojoj braći: ‘Ili ćete vi njegovati našeg bolesnog oca do smrti i nećete uzeti ništa od njegove zaostavštine, ili …

Read More »

13. Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva

Znanje o Allahovim lijepim imenima i svojstvima savršenstva i vjerovanje u njih ubraja se u najčasnije nauke i navrednija djela. Spoznaja ovih imena i vjerovanje u njih donosi višestruke koristi: a) Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva vodi ka spoznaji Uzvišenog Allaha, Njegovom veličanju, slavljenju i upućivanju dova …

Read More »