Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 19. Plodovi i koristi vjerovanja u tevhidul-uluhijje

19. Plodovi i koristi vjerovanja u tevhidul-uluhijje

  • Obožavanje samo Allaha i posvećivanje svih ibadeta samo Njemu, pojedincu donosi mnogostruke koristi na ovom i na budućem svijetu.
  • Onaj ko na ovom svijetu dosljedno i na ispravan način ispuni obavezu obožavanja samo Allaha, na dunjaluku će živjeti lijepim životom, okusit će slast imana i, pokoravajući se Uzvišenom Allahu, osjetit će Njegovu blizinu i naklonost. Nakon što se na Njega istinski osloni, Njemu se u potpunosti preda i sa Njim se najprisnije poveže, osjetit će potpuni duševni smiraj. Srce ovakvog čovjeka na najpotpuniji će način obujmiti ibadete koji su specifični za srce, a i ibadete koje čini dijelovima tijela usavršit će i obavljati na propisani način. Također, Allah će ovakve učiniti namjesnicima na Zemlji i Svoju vjeru preko njih učvrstiti i njih čeka lijepa konačnica.

Komentar: Uzvišeni je Allah rekao: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili” (En-Nahl, 97).

  • Na ahiretu će Allah ovakve ljude učvrstiti čvrstom i postojanom riječju, onda kada ih meleki u kaburu budu ispitivali, bit će sačuvani kaburske patnje i zaštićeni na Danu najvećeg straha, grijesi će im biti oprošteni, uspješno će preći preko sirat-ćuprije, ući će u Džennet i bit će spašeni od Vatre, a najveća nagrada koju će dobiti, veća od svega spomenutog, jeste zadovoljstvo Allaha, o čemu Uzvišeni kazuje: “…A zadovoljstvo Allahovo veće je od svega toga…” (Et-Tevba, 72).

Komentar: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada musliman u kaburu bude podvrgnut ispitivanju, on će čvrsto i lahko posvjedočiti da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik. To je tumačenje riječi Uzvišenog: Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće’ (Ibrahim, 27).” (Buhari, Sahih, br. 4699.) U drugoj podužoj predaji, pojašnjavajući šta će se sve desiti u kaburu nakon što umrli u njega bude stavljen i zakopan, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da će čovjeku “doći dva meleka koji će ga staviti u sjedeći položaj i upitati ga: ko ti je Gospodar?, koja ti je vjera? ko je ovaj čovjek koji vam je bio poslan?” (Ahmed, Musned, 4/287, od Beraa b. Aziba, radijallahu anhu.)

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …