Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 3)

Hrišćanstvo na vagi istine

Istina o Isa a.s. (Isus)

Isa, a.s., poslan je sa vjerom monoteizma, kao i svi ostali Allahovi poslanici, vjerom koja poziva u Božiju jednoću. Međutim, današnje kršćansko učenje u suprotnosti je sa monoteističkom poslanicom. Kada se danas spomene kršćanstvo, prvo na što pomislimo jeste da je to  vjera trojstva, raspeća, iskupa i utjelovljenja. Pod “trojstvom”  …

Read More »

Pitanje Isusove smrti na krstu

Isusova smrt na krstu je osnovna i centralna doktrina kršćanstva. Po tom učenju  Isus je morao umrijeti na krstu kako bi se razvila doktrina uskrsnuća, a ljudska vrsta očistila od „iskonskog grijeha“ i njihovih sopstvenih grijeha. Kršćani vjeruju da je Isus umro i da je potom bio oživljen (uskrsao). Jevreji …

Read More »

Istina o praiskonskom grijehu

Pitanja u vezi sa vjerom su osjetljiva tema. Međutim, uz napredak komunikacijskih tehnologija i rušenje kulturoloških barijera, postalo je neophodno da se vjerovanja istraže na objektivan način i otvorena uma. Svi vjerski učenjaci i vjernici koje to dotiče trebaju da saslušaju alternativne stavove ili vjerovanja ljudi koji potiču iz drugih …

Read More »

Šest stvari o Isau (Isusu), alejhisselam

1. Isus (Isa) mir nad njim, je bio čovjek Allah Uzvišeni nam u djelovima (ajetima) poglavlja (sure) Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je  Isus (Isa) mir nad njim, bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju. Sve …

Read More »

Pogled na kršćanstvo i ukazivanje na njegovo pogrešno učenje

 Biblija          Postoje dve celine (dva dela); Stari zavet i Novi zavet. U Novom zavetu Biblije nalazimo četiri dobro poznata Jevanđelja po Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Ona su napisana između 70. i 115. godine nove ere, decenijama nakon Kristovog (Mesijinog) odlaska, i navodno se oslanjaju na tekstove koji su …

Read More »

Božanstvo Isusovo

Neki hrišćani veruju da je Isus Bog za večnost, drugo lice uzvišenog Trojstva. Ovo je u kontradikciji sa Isusovim izrekama zapisanim u Jevanđeljima. Činjenica je da Isus nikada nije tvrdio da je Bog; umesto toga, on je potvrdio učenje svih ranijih Božijih poslanika, da postoji samo jedan istinski Bog. • …

Read More »

Kako Bog može biti razapet da bi spasio čovječanstvo?

Ljudi su prešli sve granice pripisujući Svemogućem Bogu da je nepravedan. Zaista su podrivali Boga kao nijedna druga skupina ljudi do tada. Zapravo, daleko su od hvaljenja i veličanja Boga. Kršćani tvrde da, kada je Adam, alejhi selam, jeo sa zabranjenog drveta, Bog se na njega naljutio i kaznio ga. …

Read More »

Najvažnija Isusova zapovest

– Jedan čovek beše učitelj. Učio je ljude Mojsijevom zakonu. Na njega je ostavilo snažan utisak kada je video kako Isus odgovara na pitanja licemera i jeretika sa mudrošću: Jedan od predavača Zakona je došao i čuo ih da se raspravljaju. Primetivši da im je Isus dao dobar odgovor, upitao …

Read More »

Zašto islam ne priznaje božanstvenost poslanika Isusa?

Kur’an kaže: „Reci: „O sljedbenici [1] Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci …

Read More »