Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 4)

Hrišćanstvo na vagi istine

Zašto muslimani ne vjeruju da je Isus sin Božiji?

Kur’an kaže: „To je Isaa (Isus), sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to kaže samo: „Budi!” – i ono bude. Allah je, uistinu, i moj i …

Read More »

Opovrgavanje Trojstva rečima Isusa u Bibliji

U Jevanđelju po Jovanu (17:3) se navodi Isusov razgovor s Bogom: „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ Eto, tako je Isus objasnio da se večni život zadobija verom u Božije jedinstvo i poslanstvo njegovog verovesnika Isusa. On nije rekao: …

Read More »

PAVLE – APOSTOL ILI VARALICA?

Apostol Pavle, najveći apologeta hrišćanstva, iako nije bio neposredni Hristov učenik i očevidac njegove smrti, zaslužuje da se spomene kao veoma važna figura rane crkve. Nemilosrdni progonitelj hrišćana doživeo je, po sopstvenoj tvrdnji, čudesno obraćenje u susretu sa Hristom i to je odredilo čitav dalji tok njegovog života (Galaćanima 1:13-15). …

Read More »

Tvrde da je Kur’an izmenjen zbog postojanja derogacije nekih propisa u njemu. Šta znači derogacija? Da li postoji derogacija u Bibliji?

Na arapskom jeziku derogacija (ar. nesh) ima dva značenja. Prvo: Onemogućavanje, ukidanje, poništavanje, anuliranje, obesnaživanje i brisanje. Reč sa istim značenjem nalazimo u kur’anskom poglavlju ”El-Bekara”, ajet (odlomak) 106.  Allah kaže: “Mi nijedan propis ne dokinemo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne …

Read More »

RASPRAVE O TROJSTVU – ISTORIJSKE BELEŠKE

Pogled na hrišćanstvo sa stanovišta Trojstva nastalo je mnogo godina nakon nestanka Isusa, neka je mir nad njim. Bez sumnje, ono nije bilo praktikovano od strane Isusa, neka je mir nad njim, niti od bilo kog drugog poslanika. Zapravo, istinski sledbenici Isusa nastavili su da potvrđuju verovanje u Jednog Boga …

Read More »

Objašnjenje biblijskog izraza “Božiji Sin”

      U Bibliji, izraz „sin“ je bio korišćen kada se govorilo o mnogim ranijim poslanicima, mnogo pre Isusa, mir nad njim. Narod Izrailj je, na primjer, bio zvan „Božijim Sinom“ u jednoj od Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj. (Izlazak …

Read More »

Zašto islam ne priznaje božanstvenost Isusa?

Kur’an kaže: „Reci: „O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci da …

Read More »

Koga je rodila Devica Marija – Boga ili čoveka?

Diskusija oko ovog pitanja se nastavila i u petom veku. Tada se ponovo pokrenulo pitanje; može li Isusova majka biti Bogorodica (Theo Tokos), ili je ona rodila samo čoveka, a ne i boga? Tvrdeći da se Isus Hrist odlikuje sa dve prirode, carigradski biskup Nestorije je 428. god Devici Mariji …

Read More »

Priroda Isusa Hrista i hrišćanska neslaganja oko toga

Proglašavanje Isusa Hrista za boga nije bila jednostavna stvar. Naprotiv, bio je to dug i komplikovan proces koji je mnogim Isusovim, mir nad njim, sledbenicima naneo mnogo problema i neugodnosti. Usled toga došlo je do mnogobrojnih podela u hrišćanstvu i nastanka brojnih sekti unutar hrišćanskog tkiva. Zato ćemo se ukratko …

Read More »

Kakve su izmene pretrpele hrišćanske svete knjige?

Mi muslimani ne tvrdimo da su sledbenici Biblije izmenili u potpunosti sve primerke svojih knjiga koje su danas poznate svijetu, nego da su izmenili pojedine delove nekih knjiga koje priznaje Crkva. Iz tih izmenjenih delova vremenom su vršena prepisivanja, tako da je ogromna većina hrišćanskih knjiga ili sve koje su …

Read More »