Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 6)

Hrišćanstvo na vagi istine

Odgovor onima koji kažu da je Isus Bog

Hrišćani kažu: „Isus je istinski Bog od istinskog Boga.” Ovakvu njihovu tvrdnju pobijaju same Isusove reči koje se nalaze u njihovim svetim knjigama. Spomenućemo samo neke: Obraćajući se Bogu on je rekao: A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. (Jovan, …

Read More »

Šta Islam podučava o Bibliji i Isusu?

Muslimani veruju u sve svete spise koje je Allah (Bog) objavio ali u njihovom prvobitnom izvornom obliku. Allah (Neka je uzvišen On) poslao je Poslanike kao opominjače svim narodima, a neki od njih su sa zakonom i propisima poslati samo određenim narodima. Suhuf (Listovi) prenešeni su od Ibrahima (Avram), Tevrat …

Read More »

Da li je Uzvišeni Bog oprostio Adamu?

U Starom zavetu, u knjizi proroka Jezekilja se kaže: Ako li bi se bezbožnik obratio od svih greha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živeti, neće poginuti. Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u …

Read More »

Hrišćanski obredi i ‘svetost’ krsta

U hrišćanstvu postoji nekoliko glavnih obreda u zavisnosti od toga čije se mišljenje uzima. Oni se nazivaju Svetim tajnama. Njihov broj se razlikuje kod različitih hrišćanskih denominacija. U pravoslavlju su to krštenje, miropomazanje i sveštenstvo i ne mogu se ponoviti, dok se ostale tajne ponavljaju. Po hrišćanskom verovanju, sveta tajna …

Read More »

Hrišćansko verovanje i dogme

Neki hrišćani veruju u postojanje tri boga: Oca, Sina i Duha Svetoga i veruju da je svaki od njih potpun i zaseban bog, nezavistan od ostala dva. Ovakvo svoje verovanje u trojstvo oni obašnjavaju tvrdnjom da Bog voli da bude voljen. Pošto ljubav podrazumeva voljenog, on je predstavljen u Bogu …

Read More »

Biblijska neslaganja o Isusovom ‘vaskrsnuću’ iz groba

Po pitanju Isusovog vaskrsnuća iz groba, postoje brojna neslaganja, čak i isključivosti, među sastavljačima jevanđelja. Ona se ukratko mogu svesti na: Neslaganje oko vremena u kome su neke žene otišle da posete grob u kome je bio zakopan Mesija. Neslaganje o broju žena i njihovim imenima. Neslaganje o tome šta …

Read More »

Istorijska neslaganja o Isusovom ‘raspeću’

Istorija po pitanju Isusovog ‘raspeća’ ne pruža ni jednu sigurnu vest, niti argumentovan podatak. Tako po pitanju hapšenja, istraživač događaja ne može naići ni na ime onoga ko ga je uhapsio, ni ko je u tome učestvovao, jesu li njegove posete Hramu bile javne, ili tajne, o čemu je bez …

Read More »

Kakav je bio Isusov završetak?

Po onome što prenosi Kur’an o Mesijinom kraju, može se zaključiti da je on zagonetan, ali istovremeno, i jednostavan, bez ikakvih zapleta. Kur’an obično, kad govori o poslanicima, kao i o onima koji to nisu, ne ulazi u detalje, jer je cilj da se iz priče uzme savet i pouka. …

Read More »