Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Odgovor na hrišćanske tvdnje o Isusovim čudima na osnovu kojih dokazuju da je on Bog

Odgovor na hrišćanske tvdnje o Isusovim čudima na osnovu kojih dokazuju da je on Bog

1.Hrišćani kažu: „Isus je Bog jer je rođen na čudan način, bez oca.”

Odgovor:

To je manje čudno od Adamovaog slučaja koji je rođen i bez oca i bez majke. To nije čudnije ni od postojanja anđela. Pa ipak, za njih ne tvrdite da su bogovi. Zašto bi onda i Isus bio bog?

2. Ako, pak, tvrdite da je Isus bog zato što je pokazivao čuda, onda se i ta tvrdnja može pobiti. Vi znate da je verovesnik Jelisije živ i mrtav proživljavao mrtvace.

I Jelisije uđe u kuću, i gle, dete mrtvo leži na njegovoj postelji. I ušavši zatvori se s detetom, i pomoli se Gospodu. Potom stade na postelju i leže na dete metnuv usta svoja na usta detetu, i oči svoje na oči njegove, i dlanove svoje na njegove dlanove, i pruži se nad njim, te se zagreja telo detetu. Potom usta, i pređe po kući jednom tamo i jednom amo, potom otide opet i pruži se nad detetom. I kihnu dete sedam puta, i otvori dete oči svoje. (Druga Carevima, 4:32-35)

Potom umre Jelisije, i pogreboše ga. A druge godine udariše čete moavske na zemlju. I dogodi se kad pogrebavahu nekog čoveka, ugledaše četu i baciše čoveka u grob Jelisijev; i kad čovek pade i dotače se kostiju Jelisijevih, ožive i usta na noge svoje. (Druga carevima, 13:20-21)

Njegovo proživljavanje mrtvaca nakon smrti, čudnije je od njihovog proživljavanja dok je bio živ.

Verovesnik Ilija je, takođe, proživljavao mrtvace.

Tada zavapi ka Gospodu i reče: Gospode Bože moj, zar si i ovu udovicu kod koje sam gost tako ucvelio umorivši joj sina? I pruživši se nad detetom tri puta zavapi ka Gospodu govoreći: Gospode Bože moj, neka se povrati u dete duša njegova. I Gospod usliši glas Ilijin, te se povrati u dete duša njegova, i ožive. (Prva carevima, 17:20-22)

On je pomazao brašno u torbi i maslo u ćupu jedne starice, pa su joj uz redovno korišćenje trajali punih sedam godina. On je pored toga, zamolio Boga da zadrži kišu sedam godina i njegovoj je molbi bilo udovoljeno.

3. Vi kažete da je Isus od pet hlebova nahranio pet hiljada ljudi. Mi vas podsećamo da je Mojsije s kojim je Bog govorio, zamolio Boga da njegov narod nahrani samom i prepelicama. NJegovoj molbi bilo je udovoljeno i hranio se ovom hranom punih četrdeset godina, uz napomenu da je njihov broj prelazio šest stotina hiljada duša. (Pogledaj: Izlazak, poglavlje:16)

4. Vi kažete da je Isus išao po vodi i da se nije utopio. Mi vas podsećamo da je Mojsije udario štapom po moru pa se more raspuklo i kroz njega se ukazao suv put kojim je prošao njegov narod. Za njim je krenuo faraon i njegova vojska pa su se svi utopili. Na njegovu molbu je zatim iz kamena poteklo dvanaest izvora, po jedno vrelo za svako pleme Izraelovo. Pored ovoga u Egiptu je pokazao deset čuda kazne faraonovom narodu:

  • Štap pomoću koga je pokazivao čuda;
  • Pokvarenost vode i smrt vodenih životinja;
  • Najezdu žaba koje su se pojavile svuda, čak i u kućama;
  • Najezdu vaši po njihovim telima;
  • Maljavost po licu i telu;
  • Uginuće stoke;
  • Gnojne upale i čirovi po telu;
  • Mraz od koga su se pomrzli i osušili voćnjaci;
  • Najezdu skakavaca širom zemlje koji su uništavali letinu;
  • Tamu koja ih je obavijala puna tri dana i noći.

5. Ako tvrdite da je Isus bog zato što se popeo na nebo, naš odgovor je:

Vi verujete da su se Ilija i Enoh, takođe, popeli na nebo. Po tom pitanju se o tome svi slažete.

I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih, i Ilija otide u vihoru na nebo. (Druga carevima, 2:12)

Verom bi Enoh prenesen da ne vidi smrt; i ne nađe se, jer ga Bog premesti, jer pre nego ga premesti, dobi svedočanstvo da ugodi Bogu. (Jevrejima, 11:5)

Zašto, onda ne verujete da su i oni bogovi?

Međutim da bi apsurd u svemu ovome bio još veći, nailazimo do jedne velike kontradikcije u Bibliji po pitanju uzdignuća na nebo. Suprotno Starom zavetu koji govori o idenju na nebo, navodi se da je Isus rekao:

I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu. (Jovan, 3:13)

6. Ako Tvrdite da je Isus bog zato što je sam sebe tako nazvao, mi na tu vašu tvrdnju kažemo:

To je laž koju ste sami izmislili. Sama vaša jevanđelja pobijaju ovu laž. Zar u samoj vašoj svetoj knjizi, jevanđelju, ne stoji da je Isus na krstu molio:

A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio? (Matej, 27:46)

Iz ovog teksta poslednje Isusove izjave dok je, kako vi tvrdite bio na krstu, nedvosmisleno se vidi da on ima Boga.

Odlomak iz knjige ‘Istina o hrišćanstvu kroz istoriju i verovanje’ autora Mustafe Šahina.

Izvor: http://www.islamhouse.com/sr

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …