Home / Tag Archives: slajd (page 20)

Tag Archives: slajd

Prevencija od psihičkih bolesti i konfuzija

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (27)   Dvadeset sedma vrijednost: Prevencija od psihičkih bolesti i konfuzija   Blagodat koja proizlazi iz ustrajnosti u Allahovoj vjeri je i prevencija od psihičkih bolesti, briga i nedaća kao što su konfuzija, osjećaj nesigurnosti, briga i zabrinutost.   Oni koji žive istikamet naučili …

Read More »

Odlike ashaba

Najbolji čovjek iz ovoga ummeta, nakon njihovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu, zatim Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, zatim Osman b. Affan, radijallahu anhu. Ovu trojicu stavljamo ispred svih kao što su ih stavljali i ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i oko …

Read More »

Nađi utočište kod Allaha

Istinski smiraj čovjek jedino može imati kod svog Gospodara. Allah je na nekoliko mjesta u Svojoj knjizi spomenuo smiraj i spokoj. “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju — a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Er‐Ra’d, 28) “Pa je Allah spustio smirenost …

Read More »

Svako uživa poštivanje onoliko koliko oponaša život Poslanika

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (26)   Dvadeset šesta vrijednost: Dominacija i respekt   Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dato mi je pet stvari koje nikom prije mene nisu: potpomognut sam ru’bom (strah uliven u srca nevjernika na udaljenosti mjesec dana hoda), Zemlja mi je učinjena …

Read More »

Suština imana (vjerovanja)

Iman predstavlja riječi i djela, povećava se i smanjuje, kao što o tome govori predanje: “Vjernici najpotpunijeg imana jesu oni koji su najljepšeg morala.” [(Ebu Davud (4682), Ahmed (2/250, 472, 527), od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Ahmed Šakir, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Lanac prenosilaca je vjerodostojan” (7396), dok, šejh Albani, …

Read More »

Spas je u slijeđenju Božijeg Poslanika

“Onaj koji tebe (Muhammede) mrzi sigurno će on bez spomena ostati.” (El-Kevser, 3.) Poslaniče, onaj ko tebe mrzi ostat će bez ikakvog blagoslova i traga. Nikakva dobra nema u onome ko je tebi, Vjerovjesniče, neprijatelj, takav nikakvu korist iza sebe neće ostaviti. A ti si blagoslovljen ma kuda se zaputio, …

Read More »

Ustrajnog i dobrog vjernika vole oni na nebesima i oni na Zemlji

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (25)   Dvadeset peta vrijednost: Prihvatanje na zemlji   Prihvatanje na zemlji i naklonost ljudi ubraja se u blagodati ustrajavanja.   To čovjek ne traži za sebe, ali to slijedi iz Allahove blagodati prema vjerniku na dunjaluku, kao što nas je obavijestio Poslanik, sallallahu …

Read More »

Kur’an… mubarek-knjiga

Pažljivo čitanje Kur’ana jedan je od najboljih uzroka sreće i spokoja. Vjernici bi Kur’an trebali čitati razmišljajući o njegovim porukama i poukama. Allah je ovu knjigu opisao kao uputu, svjetlo i lijek za grudi. Uzvišeni je kazao da je Kur’an milost. “O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara …

Read More »

Značaj druženja sa bogobojaznima

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (24) Dvadeset četvrta vrijednost: Upoznavanje dobrih Allahovih robova Kad osoba počne sa prakticiranjem vjere, upozna se s ustrajnim dobrim Allahovim robovima i spozna učenjake ummeta i ispravne prethodnike.   Kad bi se onoga koji ne prakticira vjeru upitalo je li čuo o učenjacima ummeta …

Read More »

Da li će i kada vjernici vidjeti Allaha?

Pitanje: Prenosi se od Suhejba Rumija, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet Uzvišeni Allah će reći: ‘Da li želite još nešto?’ Oni će reći: ‘Zar naša lica nisi učinio svijetlim? Zar nas nisi uveo u Džennet a sačuvao Vatre?’ Onda …

Read More »