Home / Tag Archives: slajd (page 20)

Tag Archives: slajd

11. Dokazi Allahovog postojanja

Allah je oduvijek i prije Njega nije postojalo ništa. On je zauvijek i nikada Ga neće nestati. On sam o Sebi opstoji. Dokaza koji ukazuju na ovo što smo rekli ima toliko da ih nije moguće pobrojati niti obuhvatiti. Od najsitnije čestice do najveće galaksije, sve su to očiti dokazi …

Read More »

Bolest oholosti

Odvratiću od znamenja Mojih one koji se budu bez ikakvih osnova na Zemlji oholili. (Kur’an, sura Bedemi, 146) Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog. (Kur’an, sura Vjernik, 35) On, doista, ne voli one koji se ohole. (Kur’an, sura Pčela, 23) Oni koji iz oholosti neće da Mi se …

Read More »

Zaljubljeni džinn

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.   Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje kaže: “Može se desiti da džinnica  napadne čovjeka, to jest, da džinn napadne ženu zbog ljubavi prema njemu i opčinjenosti tijelom, kao što se među ljudima događa. Za razliku od ljudske vrste, džinskoj vrsti ne smetaju godine ni druge …

Read More »

Između ateizma i Istine

Ona je nekada, pre nas, koračala ulicama Beograda veličajući Boga. Na neki način mi se čini da je popločala put našim koracima. Druže Tito, mi ti se kunemo…! Takva ideologija mi se onda, a i nekoliko godina posle, činila idealnom. Ljudi su radili, napredovali. Bili smo ponosni na porodice, državu …

Read More »

10. Iman i vrste tevhida

Iman – vjerovanje u Allaha podrazumijeva čvrsto vjerovati da Allah postoji, da je On jedan i jedini, da samo On stvara i rastvara, da On ima Svoja lijepa imena i stvojstva koja su specifična i svojstvena samo Njemu i da samo On zaslužuje da Mu se ibadet čini. Tevhid podrazumijeva …

Read More »

Sihr- uticaj i vrste

  Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Ibn Kudame, za značenje sihra u šerijatskoj terminologiji kaže: ”To je pismeni ugovor, ili govor koji se izgovori, ili se napiše, ili učini da utiče na tijelo opsihrenog, njegovo srce, razum- bez njegove volje. Sihr je stvaran. Neke vrste sihra ubijaju, neke …

Read More »

Uzroci i vrste džinnskog opsijedanja

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Čovjekova opsjednutost džinnima može biti izazvana jednom od sledećih stvari; 1.Neprijateljstvo                                      Ova vrsta opsjednutosti dolazi samo od džinna nevjernika (šejtana), a koji opsijedaju čovjeka iz neprijateljstva koje postoji od dana kada je Allah stvorio Adema alejhi selam. “I kad Gospodar tvoj reče melekima: …

Read More »

LJUBAV

  Allah je stvorio ljubav kao vezu među stvorenjima zasnovanu na samilosti. Uzajamno razumijevanje, pomaganje, podrška, podsticanje na dobro, blagost i briga su neizostavni simboli ljubavi. Zaista je žalosno gledati kako se u današnje vrijeme ljubav među ljudima svela na strast ili interes. Svakom srcu je neophodna ljubav da bi bilo …

Read More »

Neke nevjerovatne priče iz Biblije

Za ove priče i slične tvrdnje ne kažemo da su derogirane, nego da su, nesumnjivo, gnusna laž i potvora na časne verovesnike Uzvišenog Boga. U Bibliji stoji: Da je časni verovesnik Lot, neka je na njega mir, počinio blud sa svoje dve kćeri i da su obe zanele s njim; …

Read More »