Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahovo svojstvo opskrbe

Allahovo svojstvo opskrbe

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
“Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane. Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!” (Ez-Zarijat, 56-58.)
Ovim ajetom Uzvišeni Allah obavještava nas da je stvorio stvorenja kako bi robovala isključivo Njemu, Jedinom. Onoga ko Mu bude pokoran, nagradit će najljepšom nagradom, a onoga koji bude nepokoran, kaznit će žestokom kaznom.
Također napominje kako Njemu, tebareke ve te’ala, ni u čemu nisu potrebni Njegovi robovi, On je neovisan od Svojih stvorenja, jer su oni uvijek siromašni u odnosu na Njega, zato što ih je On stvorio i On im opskrbu daje.
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći od Uzvišenog Gospodara, rekao: “O čovječe, mnogo Mi ibadet čini, napunit ću ti dušu bogatstvom, a otkloniti od tebe siromaštvo, u protivnom, ako ne budeš tako radio, okupirat ću ti dušu brigom i prepustiti te siromaštvu.” (Et-Tirmizi i Ibn Madže, Ahmed, Ibn Hibban, a šejh Albani kaže da je vjerodostojan.)
Navedeni ajet potvrđuje dva Allahova lijepa imena, a to su Er-Rezzak (Opskrbitelj) i El-Metîn (Jaki, Čvrsti, Onaj čija je moć bez granica), kao što negira i odbacuje određene nedostatke od Allaha, tebareke ve te’ala. Sve što posjeduju stvorenja i do čega dospijevaju, poput raznih vrsta hrane i pića, imetka, znanja i drugih potrepština, sve je to od Uzvišenog Allaha, koji je Er-Rezzak, Istinski Opskrbitelj svih njih.

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna.” (El-Ankebut, 60.)
 
tj. nisu u stanju da je sakupljaju i stječu, niti da gomilaju bilo šta za sutra. “…Allah ih hrani, a i vas!”, tj. Allah im određuje opskrbu shodno njihovoj nemoći, te svakom živom stvorenju šalje opskrbu koja mu odgovara, čak i malom mravu koji boravi u zemlji, i ptici u zraku, i ribi u vodi. ( Ibn Kesir, Tefsir.) Mnogo je kur’anskih ajeta koji tumače ovo veličanstveno Allahovo ime Er-Rezzak. Uzvišeni Allah kaže:
وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
Od Allaha je svaka blagodat koju uživate.” (En-Nahl, 53,)

tj. svaka blagodat u kojoj rob uživa dolazi od Allaha, Allah je Taj koji mu je podario tu blagodat i njeno trajanje. Allah je Istinski Opskrbitelj, a stvorenja su samo uzrok (sebeb) onoga što dođe preko njihovih ruku. Shodno tome, musliman čvrsto vjeruje da je Uzvišeni Allah Opskrbitelj koji stvara opskrbu Svojim stvorenjima i njima je šalje, a stvorio im je i uzroke koji joj vode.
 
Čovjek se brine o porodici, ulaže u njih, hrani ih i odgaja djecu, kao što Allah, dželle ve ‘ala, kaže:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
 
“l maloumnicima ne dajite imetke koje vam je Allah povjerio na upravljanje, nego ih njima opskrbite i obucite. I lijepe riječi im govorite!” (En-Nisa, 5.)

“Opskrbite” u ajetu ima značenje: i trošite na njih od imetka, jer Istinski Opskrbitelj je Allah, tebareke ve te’ala.
 
POSTOJE DVIJE VRSTE RIZKA (OPSKRBE)
 
Opća opskrba (rizkul-‘ām): Sve ono što koristi tijelu čovjeka i od čega ima korist, bilo da se radi o halalu ili haramu, bio on vjernik ili nevjernik.
Jer, kada bi kazao da je opskrba samo ono što je halal, to bi značilo da sve one koji konzumiraju haram-proizvode ne opskrbljuje Allah, tebareke ve te’ala.
 
Zato postoje dvije vrste opće opskrbe:
 
Tajjib, halal-opskrba, koja obuhvata zdrave proizvode i namirnice, odnosno lijepa jela.
Habis, haram-opskrba, koja obuhvata zabranjene i štetne proizvode i namirnice, odnosno ružna jela.
 
Zato Uzvišeni kaže:
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
“Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?”‘ (El-A’raf, 32.)

Posebna opskrba (rizkul-hās): to je opskrba koja je vezana za vjersko (duševno) stanje čovjeka, poput imana, zatim korisnog znanja, dobrog djela itd.
 
A halal opskrba je samo pomagač na tom putu, kako bi čovjek ustrajao na istini i pokornosti Uzvišenom Allahu. Zato je u navedenom ajetu spomenuto ime Er-Rezzak, što znači: Onaj koji Svoja stvorenja mnogo snabdijeva svime što je potrebno, i u duhovnom i u materijalnom smislu. To snabdijevanje ne može se pobrojati po vrstama opskrbe, a kamoli pojedinačnim prebrojavanjem onoga čime ih opskrbljuje! Allahu ekber! Allah, subhanehu ve te’ala, kaže:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Na Zemlji nema nijednog živog bića a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.” (Hud, 6.)
 
Uzvišeni Allah obavještava da je opskrba svih živih bića, na kopnu, moru i u zraku – Njegova obaveza. On, neka je uzvišen, zna gdje se nastanjuju i gdje umiru. Sve je to zapisano u Njegovoj jasnoj Knjizi. (Ibn Kesir, Tefsir.)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.” (Fatir, 15.)

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

“Reci: ‘Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!”‘ (El-En’am, 14.)
 
Ebu Zerr Džundub ibn Džunade, radijallahu anhu, pripovijeda daje čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sljedeći hadisi-kudsijj: “O Moji robovi, Ja sam Sebi zabranio nasilje (zulum), a i vama sam ga učinio zabranjenim, pa nemojte jedan drugom nepravdu činiti! O robovi Moji, svako koga Ja nisam uputio je u zabludi, pa od Mene uputu tražite, a Ja ću vas uputiti! O robovi Moji, svi ste vi gladni dok vas Ja ne nabranim, pa tražite od Mene hranu da bih vas nahranio! O robovi Moji, svi ste vi neodjeveni, dok vas Ja ne odjenem, pa tražite od mene odjeću, kako bih vas obukao! O robovi Moji, vi griješite noću i danju, a Ja opraštam sve grijehe, pa tražite od Mene oprost da bih vam Ja oprostio! O robovi Moji, šta god vi uradili, niste u stanju Meni štetu nanijeti, niti Mi kakvu korist učiniti! O robovi Moji, kada bi svi ljudi i džinni, od prvog do posljednjeg, bili toliko pobožni kao što je najbogobojazniji među vama, sve to nimalo ne bi uveličalo Allahovo carstvo! O robovi Moji, kada bi svi ljudi i džinni, od prvog do posljednjeg, bili toliko pokvareni, kao što je najpokvareniji među vama, to ništa ne bi umanjilo Allahovu vlast! O robovi Moji, kada bi se svi ljudi i džinni, od prvog do posljednjeg, iskupili na jednom mjestu, i od Mene zatražili sve što žele, zatim Ja svakom od njih dao ono što je tražio, to ne bi umanjilo ono što Ja posjedujem ni onoliko koliko bi umočena igla u more umanjila vodu! O robovi Moji, samo se radi o vašim djelima; Ja ću ih sva zabilježiti, a zatim ću svakom dati ono što je zaslužio, pa ko nađe dobro (hajr) , neka bude zahvalan Allahu, subhanehu ve te’ala, a ko nađe loše (šerr), neka ne kori nikog drugog osim sebe.” (Muslim)

_________________________________________

Iz knjige: Svojstva Milostivog – Sanel Ramić, prof. 
 
 

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …