Home / Tekst / Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Koji je smisao mog postojanja?

U vremenu kada sve manje poznajemo sebe i smisao svoga postojanja, rađaju se mnoge duševne bolesti koje polahko ali sigurno nanose štetu i zdravoj populaciji. Uzrok ovakvih bolesti upravo je nedovoljno poznavanje samog sebe i nemogućnost da se spozna smisao našeg postojanja! Čovjek od davnina traga za odgovorima na pitanja …

Read More »

“70.000 ljudi će ući u Džennet bez polaganja računa.’”

Pitanje: U Buharijevom Sahihu zabilježen je hadis u kojem se navodi da će u Džennet ući sedamdeset hiljada ljudi. Broj ljudi u prve tri generacije otprilike iznosi sedamdeset hiljada. Da li postoji i drugo tumačenje ovoga hadisa? Odgovor: Poštovani brate, možda si mislio na hadis o sedamdeset hiljada osoba koje …

Read More »

Kako da nemusliman postane musliman?

Odgovor: Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku, ﷺ, da poziva ljude u islam, da ih poziva u obožavanje Uzvišenog Stvoritelja, Jednog, Jedinog. Resulullah, ﷺ, odazvao se ovoj Allahovoj, dželle šanuhu, naredbi i pozivao ljude da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov rob i Njegov …

Read More »

Hoće li Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam?

Pitanje: Želim prihvatiti islam, ali me tišti to što sam mnogo griješio, pa vas pitam: da li će Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam svjedočeći da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov poslanik? Odgovor: Prihvatanjem islama brišu se svi grijesi koje je čovjek do …

Read More »

Koliko je trajalo stvaranje nebesa i Zemlje po Kur’anu?

 Zabluda hrišćanskih misionara: Kur’an na nekoliko mesta kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, ali u suri (poglavlju) Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija? Isti ajet (odlomak) navodi da je Zemlja stvorena za 6 dana, a da su …

Read More »

Koju religiju su pripovjedali Isus i Moses? – Ahmed Deedat

Svi (od jevreja, kršćana i muslimana) su složni da su Noah, Abraham, Moses i Isus bili poslanici i da su pozivali ka obožavanju jednog, jedinog Boga. To poručuje i Tora, Talmud, kao i Biblija, no većina Kršćana je proglasilo Isusa bogom, što je kontradiktorno onome čemu je Isus pozivao, a …

Read More »

Da li muslimani obožavaju Kabu?

Kaba je samo kibla tj. smer prema kojem se muslimani okreću tokom svojih svakodnevnih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, jedinog istinskog Boga, i samo se Njemu …

Read More »