Home / Tekst / Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Koji je smisao mog postojanja?

U vremenu kada sve manje poznajemo sebe i smisao svoga postojanja, rađaju se mnoge duševne bolesti koje polahko ali sigurno nanose štetu i zdravoj populaciji. Uzrok ovakvih bolesti upravo je nedovoljno poznavanje samog sebe i nemogućnost da se spozna smisao našeg postojanja! Čovjek od davnina traga za odgovorima na pitanja …

Read More »

“70.000 ljudi će ući u Džennet bez polaganja računa.’”

Pitanje: U Buharijevom Sahihu zabilježen je hadis u kojem se navodi da će u Džennet ući sedamdeset hiljada ljudi. Broj ljudi u prve tri generacije otprilike iznosi sedamdeset hiljada. Da li postoji i drugo tumačenje ovoga hadisa? Odgovor: Poštovani brate, možda si mislio na hadis o sedamdeset hiljada osoba koje …

Read More »

Kako da nemusliman postane musliman?

Odgovor: Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku, ﷺ, da poziva ljude u islam, da ih poziva u obožavanje Uzvišenog Stvoritelja, Jednog, Jedinog. Resulullah, ﷺ, odazvao se ovoj Allahovoj, dželle šanuhu, naredbi i pozivao ljude da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov rob i Njegov …

Read More »

Hoće li Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam?

Pitanje: Želim prihvatiti islam, ali me tišti to što sam mnogo griješio, pa vas pitam: da li će Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam svjedočeći da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov poslanik? Odgovor: Prihvatanjem islama brišu se svi grijesi koje je čovjek do …

Read More »

Koliko je trajalo stvaranje nebesa i Zemlje po Kur’anu?

 Zabluda hrišćanskih misionara: Kur’an na nekoliko mesta kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, ali u suri (poglavlju) Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija? Isti ajet (odlomak) navodi da je Zemlja stvorena za 6 dana, a da su …

Read More »

Koju religiju su pripovjedali Isus i Moses? – Ahmed Deedat

Svi (od jevreja, kršćana i muslimana) su složni da su Noah, Abraham, Moses i Isus bili poslanici i da su pozivali ka obožavanju jednog, jedinog Boga. To poručuje i Tora, Talmud, kao i Biblija, no većina Kršćana je proglasilo Isusa bogom, što je kontradiktorno onome čemu je Isus pozivao, a …

Read More »

Da li muslimani obožavaju Kabu?

Kaba je samo kibla tj. smer prema kojem se muslimani okreću tokom svojih svakodnevnih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, jedinog istinskog Boga, i samo se Njemu …

Read More »

Koja je bitnost namaza u Islamu?

Odgovor: Hvala pripada Allahu! Važnost namaza u Islamu je tolika da se ne može opisati. To je prvi uslov Islama kojeg je Poslanik, alejhi selam, spomenuo nakon šehadeta (svedočenja), sa kojim se postaje musliman. Namaz je bio obavezan svim poslanicima i ljudima. Uzvišeni Allah je objavljivao njegovu obavezu u veličanstvenim …

Read More »