Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Ako je islam istina – zašto onda većina ljudi nisu muslimani?

Ako je islam istina – zašto onda većina ljudi nisu muslimani?

 Neki ljudi kažu: „Zašto je Bog (Allah) zadovoljan da su nevernici u većem broju? Ako je Islam istina, zašto, onda, u njega ne veruje većina ljudi?“

A neki zalutali su postali inadžije i govore: „Ako će većina ljudi ući u vatru, pa ja volim da budem sa većinom.“

 

Odgovor

Polazeći od toga da je pogrešno verovanje da je Zemlja centar svemira, ili da je ona nešto važno u ovim svemirskim prostranstvima, iako se astrolozi slažu u tome da Zemlja među zvezdama ne predstavlja ni koliko kapljica u okeanu, kakvu vrednost ima sve ono što živi na njoj u odnosu na veličanstvena svemirska prostranstva. U hadisu se navodi: “Kada bi ljudi i džini, prvi i poslednji, bili poput čoveka u čijem srcu je najveći kufr (neverstvo), ne bi ništa umanjili od Allahove vlasti. A kada bi bili poput čoveka u čijem srcu je najveći oblik bogobojaznosti, ne bi povećali Allahovu vlast”, jer ceo ovaj svet ne vredi kod Allaha nije ni koliko krilo mušice.

U drugom se hadisu navodi: „Kada bi ovaj svet kod Allaha vredeo koliko krilo mušice, nevernik u njemu ne bi mogao da popije nijedan gutljaj vode.

Da razmislimo malo o prethodnim generacijama. Nestale jesu sa ovog sveta, pa zar njihov nestanak nešto umanjuje od Božije vlasti? Jedni druge će da zamene:

Ako budete nezahvalni, i vi i svi drugi na Zemlji, pa, Allah, doista, ni o kom nije ovisan i On je jedini hvale dostojan.“ (Kur’an, 14:8)

Zatim, to pitanje za Stvoritelja, Vladara nebesa i Zemlje, ne predstavlja pitanje manjine i većine, nego je ovaj svet kuća delovanja, a onaj svet je kuća nagrade i kazne. Ko bude dobro činio, ući će u Raj, a ko bude zlo činio, njegovo stanište je vatra, i u tome su jednaki oni koju su u manjini i oni koji su u većini.

Zašto Islam ne prigrli većina ljudi, sa obzirom da je Islam istina? Uzroci tome mnogobrojni su .

Uzvišeni Bog neće nijednog čoveka da kazni do kojeg nije došla Njegova vera istine.

Uzvišeni Bog kaže:

„A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!“ (Kur’an, 17:15)

Stoga, istina ne zna za manjinu i za većinu. Koliko je bilo grupa ljudi koji su se borili protiv njenih osnova, stajali su protiv njih, da bi se nakon nekoliko godina ta grupa ljudi povratila u njen zagrljaj i da bi se ponosila time što joj pripada. Uzvišeni Bog Svome je Poslaniku, neka su Božiji blagoslov i mir nad njim, protiv kojeg se celi ovaj svet sakupio zbog njegovog dostavljanja Objave od Njegovog Gospodara, kazao sledeće:

„Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahovog puta odvratili.“ (Kur’an, 6:116)

Onaj ko kaže da je spreman da uđe u vatru sa većinom, neka sedi na žeravici samo pet minuta! On ne može i nikad neće moći to da učini. Onda je njegovo proglašavanje da je zadovoljan vatrom, čije će gorivo ljudi i kamenje biti…

„Kad im se kože ispeku, zamenićemo ih drugim kožama da osete pravu patnju.“ (Kur’an, 4:56)


Odlomak iz knjige:

„Jedinstvenost Stvoritelja.“  A. Ez-Zindani

www.islamhouse.com/sr/books/2796155/

About Islam

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …