Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Svako uživa poštivanje onoliko koliko oponaša život Poslanika

Svako uživa poštivanje onoliko koliko oponaša život Poslanika

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (26)
 
Dvadeset šesta vrijednost: Dominacija i respekt
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dato mi je pet stvari koje nikom prije mene nisu: potpomognut sam ru’bom (strah uliven u srca nevjernika na udaljenosti mjesec dana hoda), Zemlja mi je učinjena čistom i mjestom za ibadet…” (Buharija i Muslim)
 
Učenjaci obrazlažu gore pomenutu riječ er-ru’b slijedećim: “Ovo nije isključivo vezano za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego obuhvata i njegov ummet poslije njega.
 
Zaključili su da kad god Muhammedov ummet bude ustrajan u prakticiranju ove vjere, Allah, dželle šanuhu, ulit će u srca njihovih neprijatelja strah i respekt, omogućavajući im potpunu prevlast i pobjedu. Ne samo kad ummet to dostigne u cjelosti, nego svaki pojedinac ustrajavanjem u prakticiranju islama bit će respektiran s punim uvažavanjem, shodno njegovoj dosljednosti.”
 
Rekao je šejh Muhammed el-Usejmin, Allah mu se smilovao i stepen mu uzdigao: “Kad ummet nedvosmisleno i jasno ugradi u sebe životopis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne preostaje mu ništa drugo osim pobjede i pomoći Allaha, dželle šanuhu, kao što je u tom smislu potpomognut lično Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tumačenje iz knjige Bulug el-Maram, 630/1.)
 
Šejh Abdulkerim el-Hudajr, Allah mu se smilovao i sačuvao ga, veli.: “Zasigurno, svako ko uredi svoj život prema sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allah će uliti u srce tih Svojih robova respekt prema njemu. Ako bi osoba po svojoj vanjštini isijavala moralom, milim osmijehom i blagošću, s jedne strane, to nije dovoljno za uvažavanje, nego, shodno količini njegove dosljednosti u prakticiranju vjere, Allah daje da ga uvažavaju drugi.
 
Evidentno da svako uživa poštivanje onoliko koliko oponaša život Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Kolekcija audiozapisa o tumačenju knjige Dzevamiu-l-Ahbar, govor 26.)
_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija
 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …