Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Nađi utočište kod Allaha

Nađi utočište kod Allaha

Istinski smiraj čovjek jedino može imati kod svog Gospodara.

Allah je na nekoliko mjesta u Svojoj knjizi spomenuo smiraj i spokoj.

“One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju — a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Er‐Ra’d, 28)

“Pa je Allah spustio smirenost na njih.” (El‐Feth, 18)

“Ako ga vi ne pomognete, pa, pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prislili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u Pećini i kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’, pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je — gornja. Allah je silan i mudar.” (Et‐Tevba, 40)

Smirenost u navedenim ajetima znači osjećaj sigurnosti sa Gospodarom i duboko povjerenje u Milosnika. Ovaj osjećaj izuzetne sigurnosti mogu imati samo vjernici i samo oni mogu živjeti bez tjeskobe, zbunjenosti, sumnje, ljutnje i nemira. Ovaj je osjećaj dovoljan vjernicima da neprestano iskazuju svoju zahvalu Gospodaru svih svjetova. Oni samo Njega zovu i Njemu se mole jer znaju da On sve zna, sve čuje i da je svemoćan. A kada ste u zaštiti Svemoćnoga, nemate briga ni osjećaja tjeskobe.

“Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.” (Ibrahim, 27)

“O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.” (Muhammed, 7)

_________________________________________

Iz knjige: Ne tuguj / dr. Aid el-Karni


About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …