Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi

Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi

Sada ćemo reći nešto o čovjeku koji je živio u prijašnjim narodima i kojeg je njegov nefs potakao da počini jedan od najgorih prijestupa i za čijeg počinioca Kur’an kaže da je proklet i da je na njemu srdžba, a na Ahiretu da ga čeka teška kazna. Počinilac ovog zločina se pokajao Allahu i evo šta se desilo s njim.
 
Bilježi se od Ebu Seida b. Malika b. Sinana Hudrija da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “U narodu koji je živio prije vas, bio je čovjek koji je ubio devedeset i devet ljudi. Pitao je za najučenijeg čovjeka i uputili su ga na jednog isposnika. On mu je došao i rekao: ‘Ubio sam devedeset i devet ljudi, pa da li ima tevbe za mene?’ Ovaj mu je rekao: ‘Nema.’ Ubio je i njega i tako naravnio stotinu ubijenih. Ponovo je pitao da mu kažu ko je najučeniji čovjek na svijetu. Uputili su ga na jednog učenog i otišao je njemu i rekao kako je ubio stotinu ljudi i upitao ga da li za njega ima tevbe. Učeni mu je rekao: ‘Ima. Ko je taj ko se može ispriječiti između tebe i tevbe? Idi u tu i tu oblast. Tamo žive ljudi koji robuju Allahu i pridruži im se u njihovom robovanju i ne vraćaj se u svoje mjesto, jer to je hrđavo mjesto.’ Čovjek je krenuo i kada je bio na pola puta, stigne ga smrt. Oko njega se počnu sporiti meleki milosti i meleki kazne. Meleki milosti su govorili: ‘Krenuo je kao pokajnik i srca predana Allahu.’ Meleki kazne su govorili: ‘Nikada nije učinio nikakva dobra.’ Onda im je došao melek u liku čovjeka i oni su ga upitali da im presudi. On im je rekao: ‘Izmjerite udaljenost između dva mjesta, pa kojem bude bliži, tako i postupite s njim.’ Oni su izmjerili udaljenost i našli da je bliži onom mjestu u koje je krenuo, pa su ga preuzeli meleki milosti.” (Buhari, 6/373., Muslim, 2766.)
 
Ako je ovakva milost ukazana nekome ko je ubio stotinu ljudi, onda smo mi preči Allahovoj milosti od ovog ubice, jer je naš ummet najbolji ummet i najčasniji kod Allaha.
 
Iz hadisa se može zaključiti sjedeće:
 
1. Vrata tevbe su širom otvorena za onog ko hoće da na njih uđe i pokajnik je prihvaćen bez obzira na veličinu grijeha i njihovo mnoštvo.
 
2. Tevba ubice je primljena i to je stav svih učenjaka.
 
3. Allahova ljubav prema pokajnicima je velika, a svjedok tome je i Njegovo kazivanje melekima o tome i da će On voditi pokajnike spasu i uspjehu.
_________________________________________________________
Iz knjige: “Enciklopedija islamskog ponašanja” – Ejmen Ahmed Muzejjen

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …