Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Kako da nam se uvećaju sevapi i oproste grijesi

Kako da nam se uvećaju sevapi i oproste grijesi

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (9)
Deveta vrijednost: Uvećavanje sevapa i opraštanje grijeha
 
Uzvišeni kaže: “Onome ko se bude Allaha bojao, On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et-Talak, 5.)
 
Ovaj ajet se odnosi na ustrajne robove koji svoju bogobojaznost, tevhid, slijeđenje sunneta na najbolji način upotpunjavaju, koji su čisti, daleko od činjenja širka, novotarija i drugih grijeha.
 
Posebno u vremenu kad je raširen fesad i razvrat i smanjen broj dobrih, nema sumnje da ustrajnog i strpljivog u Allahovoj vjeri slijedi velika nagrada od Allaha.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio je da je njegova nagrada ravna nagradi pedesetorice njegovih ashaba.
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Poslije vas dolaze vremena strpljivosti. Ko se bude pridržavao vjere i ustrajan bio u onome na čemu ste vi, imat će nagradu pedeseterice od vas.” Upitaše: “Allahov Poslaniče, je li od nas ili od njih?” “Od vas”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ahmed i Ehlu-s-Sunen; Silsiletu-s-Sahiha, br. 494.)
 
Šejh Abdurrahman es-S’adi, r.h., rekao je: “Ovo je glavni povod koji uzrokuje povećanje sevapa, a to je ispravno vjerovanje.”
 
Šejh Abdurrahman es-S‘adi, r.h., rekao je: “Uvećavanjem dobrih djela postiže se posjedovanje čvrstog uvjerenja u Allaha, Njegove savršene atribute i čvrsta volja i želja za postizanje dobrih djela.
 
Čisti sljedbenici sunneta i zajednice i učenjaci koji imaju savršeno znanje, koje je podrobno pojašnjeno, Allahovim svojstvima, imenima i čvrstim uvjerenjem u susret sa Allahom, njihova djela se uveliko povećavaju, što ne može zadobiti isto, a ni približno, ko nema zajedničkog učešća sa njima u ovom vjerovanju i akidi.
 
Također, Allah mu se smilovao, rekao je: “Uzrok uvećavanja dobrih djela je da rob svoj din na najbolji način upotpunjava i da čuva svoje srce od svih grijeha. Na ovo ukazuju i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘Kad neki od vas svoj din upotpunjava, svako njegovo dobro djelo umnogostručava se od deset, pa do sedam stotina puta.’” (Fetava es-S‘adijje, 36-37.)
 
Pogledajte, Allah vas sačuvao, kako se umnogostručavaju dobra djela onome ko upotpunjava svoj tevhid i vjerovanje, svoju vjeru i ustrajnost u njoj. Molimo Allaha da nam sve to podari iz Njegove dobrote. Amin.
______________________________________________________________
 
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …