Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Smisao pokajanja

Smisao pokajanja

U ČEMU LEŽI TAJNI SMISAO POKAJANJA?
Znaj da mudar i pronicljiv čovjek, čim pogriješi, treba da poduzme tri sljedeće stvari:
 
1. Razmisliti o Allahovim zapovjedima i zabranama, jer će ga to navesti na zaključak i priznanje pred samim sobom da je pogriješio.
 
2. Razmisliti o Allahovim obećanjima i prijetnjama, jer će mu to izazvati strah koji će ga navesti na pokajanje.
 
3. Razmisliti o tome da ga Allah u svakom momentu zbog toga može kazniti, da mu je ostavljena mogućnost pokajanja i da može biti sačuvan samo ako ga Allah sačuva.
 
Allahov Poslanik ﷺ je kazao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i plodova.” (Muttefekun alejhi)
 
Kroz sve ovo, čovjek spoznaje Allahovu dobrotu prema njemu, koja se ogleda i u tome što ga ne otkriva, dok je prema Njemu neposlušan i dok čini grijehe, iako On sve savršeno vidi šta sve čovjek radi, te da hoće mogao bi ga pred svijetom, u bilo koje vrijeme, osramotiti. Također, uviđa kolika je Allahova blagost prema Svome grješnom robu, jer mu odgađa kaznu i pruža priliku za pokajanje, a da hoće, mogao bi ga odmah kazniti, ali to ne čini, jer je On Blagi koji, kao takav, ne požuruje sa kaznom. Kroz sve ovo, čovjek spoznaje i kolika je plemenitost njegovog Gospodara zato što od njega prima opravdanje kada Mu se opravdava.
 
Zatim, da se čovjek uvjeri u dobrotu svog Gospodara, tako što će da uvidi da je jedino On sposoban da oprosti grijehe. Allahovo opraštanje čovjekovih grijeha je čista dobrota, jer i kad bi te zbog tvojih grijeha kaznio, opet bi bio pravedan i hvaljen. Međutim, On ti od Sebe oprašta, iz Svoje dobrote, a ne zato što si Njegov oprost nečim posebno zaslužio. Zato se u čovjeku rađa još veća zahvalnost, ljubav, kajanje, radost i osjećaj sreće. Sve je to rezultat spoznaje značenja Allahova imena Onaj koji oprašta (El-Gafur), jer sve što se čovjek u ovo više uvjerava, sve više i iskrenije robuje u vjeri svome Gospodaru, a to je najbolji dokaz njegove ljubavi i spoznaje.
 
Kao što svaki uzrok podrazumijeva i svoju posljedicu, tako i Allahova lijepa imena podrazumijevaju predmet očitovanja. Tako Njegovo ime Onaj koji opskrbljuje, podrazumijeva onoga ko je opskrbljen ili Njegovo ime Milostivi podrazumijeva onoga kome se smilovao. Isti je slučaj i sa Allahovim lijepim imenima: Onaj koji mnogo oprašta (El-Gaffar), Onaj koji daje pomilovanje i Onaj koji prima pokajanje (Et-Tevab), jer ona podrazumijevaju onoga kome se oprašta, onoga kome se daje pomilovanje i onoga od koga se prima pokajanje.
 
Pretpostavimo da u svijetu potpuno nestane griješenja i neposlušnosti. Odmah se nameću pitanja: Kome bi se onda opraštalo? Kome bi se davalo pomilovanje? Od koga bi se primalo pokajanje? Prema kome bi se pokazivala milost?
 
Pretpostavimo, isto tako, da u svijetu potpuno nestane siromaštva i da svi ljudi postanu zdravi i bogati. Opet se nameće pitanje: Šta bi onda bilo sa traženjem, moljenjem, skrušenim preklinjanjem, odazivanjem, dokazivanjem dobrote i milosti, te posebnim obasipanjem blagodatima i pokazivanjem darežljivosti?!
 
Neka je slavljen Onaj koji se Svojim stvorenjima na sve moguće načine predstavio: “…da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza, – a Allah doista sve čuje i sve zna.” (Kur’an, 8:42)
__________________________________________________________________
Iz knjige “Lađa mudrosti” – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti, autora Ahmeda Ferida.
Sažetak priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …