Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Allahovo bdijenje i čuvanje ustrajnog i njegovog potomstva

Allahovo bdijenje i čuvanje ustrajnog i njegovog potomstva

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (10)
Deseta vrijednost: Allahovo bdijenje i čuvanje ustrajnog i njegovog potomstva
 
Uzvišeni Allah štiti i čuva ustrajnog roba u Njegovoj vjeri, čuva njegov život, imetak, porodicu, sadašnjost i budućnost od svega lošeg. U vezi s tim, prenosi se u poznatom hadisu od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pazi na Allaha, Allah će te čuvati; pazi na Allaha, imat ćeš Ga stalno pred sobom.” (Tirmizi; hadis je hasen-garib.)
 
Učenjaci kažu: Riječi “pazi na Allaha” znače da se pazi na Njegove granice i prava, naredbe i zabrane. Čuvanje toga postiže se zaustavljanjem kod Njegovih naredbi, zabrana i granica, tj. ne zanemarujući ono što je naredio i dozvolio, a ne radeći ono što je zabranio.
 
I, kakav je ishod toga? Allah će te čuvati, tvoju porodicu, djecu, imetak, sadašnjost, budućnost u tvojoj vjeri, na dunjaluku, a i na ahiretu.
 
U kontekstu toga, Uzvišeni Allah kaže: “A što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek.” (El-Kehf, 82.)
 
Ibnul Kesir u svom tefsiru kaže: “Ovo je dokaz da se dobar čovjek pamti (po dobru) među potomcima i da berićet njegovog ibadeta obuhvata i njih na dunjaluku i na ahiretu tako što se zauzima za njih i što se njihov položaj uzdiže u Džennetu, i da budu radost njegova srca.
 
Bilježi se predaja od Ibn Abbasa, r.a., u vezi s ova dva dječaka u kojoj veli: “Spomenuta dva dječaka sačuvana su zbog dobrote i pobožnosti njihovog oca.”
 
Seid ibn Musejjib rekao je svome sinu: “Povećat ću svoje namaze zbog tebe nadajući se da budem uzrok tvoje zaštite”, a potom je proučio spomenuti ajet iz sure El-Kehf.
 
Omer ibn Abdulaziz, r.h., rekao je: “Nijedan vjernik neće umrijeti, a da mu Allah ne sačuva njegovo potomstvo” (prve i druge generacije).
 
Imaju se čemu radovati ustrajni robovi koji pomno čuvaju Allahove naredbe – bit će sačuvani na dunjaluku, a i na ahiretu.
_____________________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …