Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ostvarenje tevhida i iskrenosti prema Allahu

Ostvarenje tevhida i iskrenosti prema Allahu

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (11)
Jedanesta vrijednost: Ostvarenje tevhida i iskrenosti prema Allahu
 
Među fadiletima ustrajnosti je i to što je ona jedan od uzroka ostvarenja potpunog tevhida i vjerovanja i udaljenosti od širka, novotarija i zabluda.
 
Danas se kod većine ljudi može primijetiti da su njihovi postupci i djela prepuni širka, novotarija i drugih zabluda, smatraju da je to dozvoljeno i da je to dio vjere.
 
Za razliku od ovoga, ustrajni u Allahovoj vjeri spoznao je tevhid i njegove vrijednosti, širk i njegove posljedice, i zna kako se zaštiti od opasnosti koju širk nosi u sebi.
 
Također, upoznat je sa svim blagodatima i nagradama koje je Allah obećao iskrenim muvehidima. Isto tako, poznati su nam ajeti i hadisi koji ukazuju na vrijednost, važnost i ostvarenja tevhida, od kojih su:
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sedamdeset hiljada mojih sljedbenika ući će u Džennet bez polaganja računa”, te dodao: “To su oni koji ne zloslute, koji ne čaraju, koji se ne kauteniziraju i koji se oslanjaju na Svoga Gospodara.” (Buhari, 10/155; Muslim, 3/88.)
 
Dakle, sve navedeno upućuje ka ostvarenju tevhida.
 
U vjerodostojnom hadisu bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najzaslužniji od vas mojim zagovorništvom (šefa’atom) na Sudnjem danu bit će onaj ko iskreno iz srca posvjedoči da nema boga osim Allaha.” (Buhari)
 
“Iskreno iz srca” podrazumijeva “iskreno ispovjedanje Allahove jednoće i postupanje po onome što ono zahtijeva”.
 
I u hadisu kudsi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, citira riječi Gospodara: “O sine Ademov, kad bi Mi došao s grijesima kolika je Zemlja, zatim Me susreo ne čineći Mi širk, došao bih ti s isto toliko magfireta (oprosta) kolika je i ona (Zemlja).” (Tirmizi, Sahihu-l-Džami, br. 4.338.)
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko umre a ne bude pripisivao Allahu drúga, ući će u džennet.” (Muttefekun alejhi)
 
Abdullah ibn Mubarek, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ponekad velikom djelu umanjuje nagradu nijjet, a ponekad malom djelu uvećava nagradu nijjet.”
 
Ustrajni i čvrsti robovi u vjeri većinom su ti koji ostvaruju tevhid i najudaljeniji su od pridruživanja Allahu sudruga i činjenja novotarija i ostalih grijeha koji odvode u zabludu.
 
Oni su najbliži uspjehu i ostvarenju svih vrijednosti koje tevhid sadrži.
___________________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …