Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Najdraži rob Allahu je onaj koji ima najljepši moral
Flowers Hand Holding Flowers Yellow Flowers

Najdraži rob Allahu je onaj koji ima najljepši moral

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (12)
Dvanaesta vrijednost: Čišćenje duše i lijep moral
 
Uzvišeni kaže: “Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snade – brižan je, a kada mu je dobro – nepristupačan je, osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali, – a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran – i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju, – a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju, i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali, i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali, i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali – oni će u džennetskim bašćama biti počašćeni.” (Mearidž, 19.-35.)
 
Uzvišeni kaže: “Robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!” I oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći: i oni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište”;
 
i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine; i oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;
 
ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, On se, uistinu, Allahu iskreno vratio;
 
i oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;
 
i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;
 
i oni koji govore: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’ – oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani, u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!
 
Reci: “Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve, a pošto ste vi poricali, neminovno vas čeka patnja.” (El-Furkan, 63.-77.)
 
Sva navedena djela u ajetima odnose se na svojstva ustrajnih robova u Allahovoj vjeri koji prakticiraju Njegove naredbe i koji se čuvaju Njegovih zabrana.
 
Uzvišeni Allah svjedoči da su oni najčestitiji i najbolji robovi u društvenoj zajednici i najplemenitijeg i najpotpunijeg morala shodno ustrajnosti i sačuvani su od svega lošeg što je zahvatilo druge. Vidjet ćeš da su ustrajni, umjereni u dobru i u nedaćama, ne zanose se uživanjem u blagodatima, niti posustaju u neugodnostima i nedaćama. Ne plaše se siromaštva, ne žude za vodećim položajem i vođstvom.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čudan li je primjer vjernika: u svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni sa kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, dž. š., što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha dž. š.” (Muslim)
 
Lijep moral je čestit ibadet koji otvara vrata svakom dobru i uzdiže roba na visoke stepene vjerovanja i ustrajnosti u vjeri.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najpotpuniji iman ima vjernik koji ima najljepši moral.” (Ahmed, Ebu Davud, Sahihu-l-Džami, br. 1.230.)
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ništa na Sudnjem danu na čovjekovoj vagi neće biti teže od lijepog ponašanja.” (Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Hibban, Sahihu-l-Džami, br. 134.)
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musliman lijepim moralom dostiže stepene klanjača i postača.” (Ebu Davud, Ibn Hibban, Sahihu-’l-Džami, br. 1.932.)
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najdraži rob Allahu je onaj koji ima najljepši moral.” (Taberani u El-Kebiru, Sahihu-l-Džami, br. 177.)
______________________________________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …