Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Kur’an… mubarek-knjiga

Kur’an… mubarek-knjiga

Pažljivo čitanje Kur’ana jedan je od najboljih uzroka sreće i spokoja. Vjernici bi Kur’an trebali čitati razmišljajući o njegovim porukama i poukama. Allah je ovu knjigu opisao kao uputu, svjetlo i lijek za grudi. Uzvišeni je kazao da je Kur’an milost.

“O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57)

“Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24)

“A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” (En‐Nisa, 82)

“Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

Učenjaci su kazali da je Kur’an mubarek kada se uči, kada se po njemu djeluje i kada se proučava.

Jedan dobri čovjek kazao je: “Jednom sam zapao u veliku brigu za koju je samo znao Allah, pa sam uzeo čitati Kur’an i promišljati o njemu. Ostao sam u takvom stanju, sve dok briga nije iznenadno nestala. Allah mi je Kur’anom brigu zamijenio veseljem i radošću.”

“Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.” (El‐Isra, 9)

“… kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje” (El‐Maida, 16)

“I Mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku.” (Er‐Ra’d, 37)

____________________________________________
Iz knjige: Ne tuguj / dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …