Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Značaj druženja sa bogobojaznima

Značaj druženja sa bogobojaznima

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (24)

Dvadeset četvrta vrijednost: Upoznavanje dobrih Allahovih robova

Kad osoba počne sa prakticiranjem vjere, upozna se s ustrajnim dobrim Allahovim robovima i spozna učenjake ummeta i ispravne prethodnike.
 
Kad bi se onoga koji ne prakticira vjeru upitalo je li čuo o učenjacima ummeta ili da npr. spomene četvericu imama ili neke dobre Allahove robove, ne bi ništa o tome znao, dok onaj koji prakticira vjeru poznaje učenjake ummeta kroz historiju, a to je postigao družeći se sa onima koji prakticiraju vjeru, okoristivši se na taj način od njih. Nije skriveno da je druženje sa dobrima korist na dunjaluku, a zagovorništvo na ahiretu, to je blagodat Allaha, dželle šanuhu.
 
O tome Allah, dželle šanuhu, kaže u Svojoj Knjizi: “Prijatelji će toga Dana biti jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih.” (Ez-Zuhruf, 67.)
 
Prijateljstvo tog dana, tj. Sudnjeg dana pretvorit će se u neprijateljstvo, Allah nas toga sačuvao, jer nije bilo zasnovano na vjeri i pokornosti Allahu, već na grijesima i nepokornosti.
 
Riječi “illel mutekin” (osim bogobojaznih) ukazuju da će se njihovo prijateljstvo nastaviti i na ahiretu i da će od njeg imati koristi kao što su imali i na dunjaluku.
 
U dva “Sahiha” bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem , rekao: “Kad uđu džennetlije u džennet, a džehennemlije u džehennem, poželjet će džennetlije svoju braću, pa će reći: ‘Gospodaru, Tvoj rob Te spominjao s nama i klanjao Ti se s nama, i postio s nama, zašto nije s nama?’ Allah će dopustiti šefat (zagovorništvo dobrih), pa će reći: ‘Idite i izbavite iz vatre one koje poznajete i u čijem srcu bude trun imana’”. Slavljen neka je Allah! Pogledajte kolika je blagodat ustrajnosti i značaj druženja sa dobrima, koji su na Pravom putu, čak i u džennetu nisu zaboravili svoja druženja, pa će ih spomenuti i izbaviti od Allahove kazne svojim zagovorništvom. Molimo Allaha da nas opskrbi ljubavlju prema Allahovim robovima na dunjaluku i njihovim šefatom na ahiretu ” (Pogledaj tumačenje Tahavijeve poslanice, 229-235.)
_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …