Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ustrajnog i dobrog vjernika vole oni na nebesima i oni na Zemlji

Ustrajnog i dobrog vjernika vole oni na nebesima i oni na Zemlji

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (25)
 
Dvadeset peta vrijednost: Prihvatanje na zemlji
 
Prihvatanje na zemlji i naklonost ljudi ubraja se u blagodati ustrajavanja.
 
To čovjek ne traži za sebe, ali to slijedi iz Allahove blagodati prema vjerniku na dunjaluku, kao što nas je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu, i da je to, bez sumnje, uzrok sreće i postojanosti na dunjaluku i ahiretu.
 
Uzvišeni kaže: “Allahovi dobri robovi, za njih nema straha i neće se žalostiti oni koji budu vjerovali i Allaha se pribojavali, njima je radosna vijest na dunjaluku i ahiretu, nema promjene u Allahovim riječima. Doista je to veliki uspjeh.” (Junus, 62-64.)
 
Šejh Abdurahman Es-sadi u svome “Tefsiru” o ovome ajetu veli: “Radosna vijest na dunjaluku je pohvala i ljubav ulivena u srce vjernika i istiniti snovi i sve što rob vidi od Allahove blagodati prema njemu od lijepih postupaka i morala, otklanjajući od njega loš moral.”
 
Od Ebu Zerra, r.a., prenosi se da rekao:
 
“O Allahov Poslaniče, čovjek radi za sebe posao na kojem mu ljudi zahvaljuju i za njega ga hvale i vole ga.”
 
Reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “To je radosna vijest za vjernika na dunjaluku.” (Ahmed i Muslim)
 
Uzvišeni kaže: “Onima koji budu vjerovali i činili dobra djela Milostivi će im dati ljubav.” (Merjem, 96.)
 
To znači da budu voljeni u srcima ljudi.
 
Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u “Sahihu’l-Muslim”:
 
“Kad Allah zavoli roba, pozove Džibrila i kaže: ‘Volim tog i tog roba, pa ga i ti voli’, pa ga Džibril zavoli, a potom poviče stanovnicima nebesa: ‘Allah je zavolio tog i tog, pa ga i vi volite’, pa bude prihvaćen među stanovnicima Zemlje.”
 
Ovo je jedna od Allahovih blagodati.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Koga ste vi hvalili po dobru, džennet mu je zagarantiran, a koga budete kudili po lošem, džehennem mu je zagarantiran. Vi ste Allahovi svjedoci na Njegovoj Zemlji.” (Buhari i Muslim)
 
Ne traži čovjek sâm po sebi zato što je iskreni vjernik, svojim djelima se nada Allahovoj nagradi i džennetu, ali ako to čuje od ljudi ili vidi, podudarajući se sa njegovom iskrenošću, vidljivi su znakovi njegovog prihvatanja kod Uzvišenog.
 
Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi “Bolest i lijek”, 127, veli: “Od najvećih Allahovih blagodati prema robu je da mu Allah uzdigne spomen među svjetovima i uzdigne njegovu veličinu.”
 
Zato su poslanici i vjerovjesnici pored drugih izabrani za spomen, kako kaže Allah, dželle šanuhu: “I spomeni naše robove Ibrahima, Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih, dalekovidnih. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet.” (Sad, 45-46.)
 
Tj., lijep spomen na dunjaluku koji je tražio Ibrahim, alejhis-selam., od Allaha, dželle šanuhu:
 
“I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći.” Eš-Šu’ara, 84.)
 
O njima Uzvišeni Allah kaže: “I darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.” (Merjem, 50.)
 
I rekao je svome Poslaniku: “I mi smo ti uzdigli visoko spomen.” (Inširah, 4 .)
 
Oni koji slijede Poslanika imaju udio u tome shodno onome koliko naslijede od pokoravanja i slijeđenja poslanika, a svako ko je oprečan poslanicima zadobit će shodno svojoj oprečnosti i grijesenju.
 
Prenosi se da je jedan čovjek došao Jezidu ibn Abdulmeliku i rekao:
 
“Tvoj otac (Abdulmelik) mi je dao zemlju na tom i tom mjestu, zatim je došao Omer ibn Abdulaziz, Allah mu se smilovao, i oteo mi je.” Reče Jezid: “Slavljen neka je Allah. Za onoga koji ti je dao posjed nisi rekao da mu se Allah smiluje, a rekao si za onoga koji ti ga je otuđio.” Reče čovjek: “Ne govorim ja to sâm, nego svi to tako kažu.”
 
Evidentno je da ljudi imaju veliku naklonost prema onima koji su ustrajni na prakticiranju vjere i tako se s njima konsultuju o svim pitanjima. Ta počast nije slijed njihovog iziskivanja toga, nego posljedica njihovog dosljednog pridržavanja i ustrajnog činjenja dobra. Musliman ne traži za sebe popularnost, vođstvo ili sl., nego mu to samo dolazi kao posljedica pokoravanja Allahu, dželle šanuhu.
 
Ustrajnima veliko zadovoljstvo pričinjava mogućnost rješavanja ljudskih potreba stavljanjem na raspolaganje u svim oblastima vjere.
 
Hvala Allahu! Ustrajni u Allahovoj vjeri zadobili su lijepo mišljenje u društvu, tako da se s njima konsultiraju, dogovoraju i traže pomoć. Evidentno je da mnogi od njih nastoje biti na raspolganju u rješavanju ljudskih potreba i problema, izmirivanja i drugih plemenitih djela.
 
Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: “Najdraži ljudi Allahu su najkorisniji.” (Sahihu-l-Džami, 176.)
 
Uzvišeni Allah kaže: “Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kad traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.” (En-Nisa, 114.)
_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …