Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Čvrsto vjerovanje uvećava znanje, uzrokuje berićet u vremenu i životu

Čvrsto vjerovanje uvećava znanje, uzrokuje berićet u vremenu i životu

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (16)

Šesnaesta vrijednost: Podučavanje vjeri i traženje znanja i njegovo ispravno razumijevanje
Fadilet ustrajnosti je i to što ustrajnost prouzrokuje težnju za sticanjem vjerskog znanja i podučavanje njegovim propisima. Čovjek koji je ustrajan i privržen vjeri prvo sa čime počinje jest traženje znanja kako bi mogao raspoznavati šta je dozvoljeno, a šta je zabranjeno. On nastoji svoje vjersko znanje proširiti i usavršiti, što bolje shvatiti i primijeniti ibadete, propise i dužnosti, kao što su izvršavanje obaveza i dužnosti prema roditeljima i djeci, bračnom pravu, o pravima uleme i pretpostavljenima, pravima prema muslimanima i nemuslimanima, za šta većina ljudi misli da je to tradicija ili običaj.
 
Rekao je jedan od onih kome je Allah podario uputu i ustrajnost u vjeri: “Allaha mi, ne znam samo kako sam se abdestio, klanjao i postio, kako sam obavljao hadž i umru bez poznavanja propisa. Postupao sam onako kao što rade obični ljudi!”
 
Uzvišeni kaže: “I Allah će na visoke stepene uzdignuti one koji među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.” (El-Mudžadele, 11.)
 
Allah će učene nagraditi i na ovom i na budućem svijetu.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kome Allah želi dobro, poduči ga i uputi ka spoznaji vjere.” (Muttefekun alejhi)
 
U drugoj predaji se bilježi: “Ko krene putem na kome traži nauku, Allah će mu njime olakšati put u Džennet.” (Muslim)
 
Ko god krene putem na kome se stiče znanje, bez obzira bilo to čitanjem knjige ili prisustvovanjem predavanjima, odlaskom u džamiju, institut, slušanjem kaseta i drugim načinima sticanja znanja, Allah će mu olakšati put u Džennet, čak i ako ne bude učen ili tragalac za znanjem.
 
Ustrajni u vjeri za kratko vrijeme će postići to znanje u odnosu na druge ljude čija su srca oslijepili grijesi, a radi čega im je uskraćena spoznaja i razumijevanje vjere i njenih propisa.
 
Uzvišeni kaže: “A nije tako! ono što su radili prekrilo je srca njihova.” (El-Mutaffifin, 14.)
 
Uzvišeni kaže: “I bojte se Allaha – Allah vas uči, i Allah sve zna.” (El-Bekara, 282.)
 
I kaže Uzvišeni: “O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam – a Allahova dobrota je neizmjerna.” (El-Enfal, 29.)
 
Sve što više vjernik putem ustrajnosti ostvari bogobojaznost, Uzvišeni Allah će ga podučiti i ukazati mu Pravi put, na kome će moći razlikovati između dobra i zla, i istine i zablude, suprotno onom koji je zaplovio u tmine grijeha, radi kojih nije u mogućnosti razumjeti i spoznati istinu koja dolazi od Allaha i Njegovoga Poslanika.
 
bn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: “Iskrenom vjerniku, ako robuje Allahu onako kako mu je On propisao, On će mu ukazati na svjetlo Upute. Čvrsto vjerovanje jača spoznaju i umnu sposobnost, uvećava znanje, uzrokuje berićet u vremenu i životu. Ovo je poznato i jasno, hvala Allahu. Koliko je samo onih koji prije ustrajnosti nisu bili u stanju shvatiti Kur’an i hadise, čak nisu ni znali da ga čitaju, a kamoli da shvate hutbe sa mimbera i govor učenih. A kad postignu ustrajnost, budu u stanju sve to na lijep način ostvariti i upotpuniti.”
________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija
 
 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …